Transport Law in Norway

I Kluwers International Encyclopedia of Laws har også norsk sjø- og transportrett fått sitt bind.

Foto: NIFS.

Det startet midt på 1990-tallet da Bjørn Dæhlin og Hans Peter Michelet var knyttet til Instituttet. De påtok seg oppgaven å gi en samlet fremstilling av norsk sjørett og en oversikt over transportreglene ved lastebil-, tog- og flytransport.

Senere er arbeidet blitt oppdatert med bistand fra professorene Hans Jacob Bull og Thor Falkanger. Etter hvert var tiden kommet for en mer gjennomgripende revisjon av teksten, og resultatet forelå i 2013 – også denne gang ved Hans Jacob Bull og Thor Falkanger, med bistand fra Sofia Lazaridis som da var vitenskapelig assistent ved Instituttet.

Transport Law in Norway

Av Hans Jacob Bull, Thor Falkanger, Bjorn Dæhlin og Sofia Lazaridis

ISBN/ISSN 9041148574

ISBN 13: 9789041148575

2013, 224 sider paperback – USD $142

 

Publisert 18. mars 2014 10:43 - Sist endret 18. jan. 2021 10:35