Trine-Lise Wilhelmsen: Rett i havn

Boken tar opp risikofordelingen mellom transportøren og vareeieren ved transport av gods gjennom en norsk havn i rettslig og økonomisk belysning.

Den første delen av boken omhandler transportansvaret og lagringsansvaret for skade på godset og forsinkelse i havnefasen.

Den andre delen ser på forsikringsdekningen for henholdsvis vareeier og transportør i forhold til havnerisikoen.

Bokens tredje del gjelder spørsmålet om risikodelingen mellom transportøren og vareeieren i havnefasen er i samsvar med økonomisk effektivitet.

Boken er oppdatert på gjeldende rettspraksis, og har omfattende doms- og stikkord og lovregistre. Dette vil være interessant lesning for jurister som jobber innen forsikrings-, transport og sjørett.

Publisert 23. okt. 2009 15:27 - Sist endret 18. jan. 2021 10:35