Betydningen av tillit for å slutte med kriminalitet

Hva er suksessfaktorer når straffedømte skal løslates fra fengsel og skape seg en ny tilværelse som lovlydige samfunnsborgere?  

Thomas Ugelvik

Professor Thomas Ugelvik foredrar. Copyright: UiO.

Presentasjonen tar utgangspunkt i et pågående forskningsprosjekt om løslatelse fra fengsel og tilbakeføring til samfunnet. Professor Thomas Ugelvik foredrar.

Ugelvik legger særlig vekt på tillit og den eksistensielle erfaringen av å kunne gi og være gjenstand for tillit. 

Publisert 17. des. 2019 12:57 - Sist endra 13. jan. 2020 10:58