Kampen mot straffefrihet for internasjonale forbrytelser

Menneskerettighetsforkjempere har lenge kjempet mot straffefrihet for grove menneskerettighetsbrudd, som krigsforbrytelser, folkemord og voldtekt i krig. Med opprettelsen av internasjonale straffedomstoler kan individer - også statsledere - straffes for slike forbrytelser. Men nytter kampen?

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, ansikt, blond, frisyre.

Foredraget holdes av Kjersti Lohne, som er forsker ved IOR og postdoktor ved IKRS ved Det juridiske fakultet. Copyright: UiO.

Etter snart 20 års virke, har ICC - den internasjonale straffedomstolen i Haag bare tre domfellelser å vise til. Samtidig er det internasjonale samfunnet vitne til grove menneskerettighetsbrudd i land som Syria, Libya, Myanmar, Venezuela – for å nevne noen.

Er den internasjonale strafferetten i krise? Hvor står kampen mot straffefrihet for internasjonale forbrytelser i dag, og hva er dens konsekvenser?

Dette foredraget ser på dynamikken og utviklingen av det internasjonale strafferettsfeltet. Med perspektiver fra både kriminologi og rettssosiologi og studiet av internasjonal rett, får vi økt forståelse av fenomenet «straff» som et transnasjonalt og ikke bare nasjonalt fenomen.

Foredraget holdes av Kjersti Lohne, som er forsker ved IOR og postdoktor ved IKRS ved Det juridiske fakultet.

Publisert 7. jan. 2020 09:38 - Sist endra 15. jan. 2020 11:32