Mål for HMS-arbeidet

Vi jobber kontinuerlig for et utviklende og godt arbeidsmiljø og læringsmiljø for våre ansatte og  studenter.

Fakultetet har spesielt fokus på

  • brannvern
  • bedre inneklima i bygningene
  • bedre læringsmiljø for studentene og at studentarealene tilfredsstiller HMS-krav
  • følge opp de psykososiale tiltakene fakultetet vedtok for prosjektet Arbeidsmiljøfokus 2011 og ARK-undersøkelsen 2016
  • følge opp tiltak etter Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) gjennomført våren 2017

Dette vil vi gjøre blant annet igjennom

  • tettere samarbeid med Eiendomsavdelingen
  • fokus på rollen som fakultetets HMS- og bygningskoordinator
  • i sterkere grad involvere vernelinjen
  • å styrke rollen som etasjekontakt for brannvern og opplæring av ansatte
  • tett kontakt med Enhet for HMS og beredskap samt Bedriftshelsetjenesten ved UiO

Handlingsplan for LAMU

Lokalt arbeidsmiljøutvalg har utarbeidet handlingsplan for perioden 2017-2018. Hovedfokuset i perioden er vedlikehold, og oppfølging av dette, i de 3 sentrumsbygningene.

Utfordrende bygningsmasse

Fakultetet har lokaler i gamle bygninger og i flere leide bygg. Vi har og en stor studentmasse spredt i alle bygningene.

I tillegg har vi i perioder hatt lokaler i kontorhotell mens sentrumsbygningene var under rehabilitering. Rehabilitering av bygg er noe som medfører økt risiko for fallende gjenstander, setningsskader, vannlekkasje, uønskede alarmer, brann og innbrudd og vi har derfor økt fokus på disse tingene.

Publisert 26. okt. 2017 13:16 - Sist endret 29. jan. 2021 11:02