Møte 1/2019 i Arbeidslivspanelet for rettsvitenskap

Det første møtet i arbeidslivspanelet var viet presentasjon av paneldeltagerne, deres tanker og forventninger til panelet samt presentasjoner fra fakultetet av pågående studiekvalitetsarbeid.

Til stede i møtet var:

Paneldeltagerne:

 • Miriam Schei, kommuneadvokat Sandefjord kommune
 • Stephan L. Jervell, advokat Wiersholm AS
 • Haakon Hertzberg, Seksjonssjef NAV
 • Aina Ertzeid, statsadvokat
 • Marianne Vollan, førstelagmann Borgarting lagmannsrett

 • Nadia Christina Hall, advokat Elden DA

Representanter for studenter og fakultetet:

 • Dag Michalsen, dekan
 • Erling Hjelmeng, studiedekan
 • Benedicte Rustad, fakultetsdirektør
 • Mads Baardseth, JSU-leder
 • Johanne Maria Rohde Larsen, nestleder JSU
 • Simen Gundersen, studentrepresentant i fakultetsstyret
 • Steinar Hafto Myre, sekretær for panelet

I tillegg møte professor Malcolm Langford, avdelingsleder Kristin Steen Slåttå og senioringeniør Odd Erik Pedersen i forbindelse med presentasjoner.

Agenda

Velkommen v/dekan Dag Michalsen

Dekanen ønsket velkommen med kort introduksjon om fakultetet, dets samarbeidspartnere og arbeidet med studiekvalitet.

Presentasjonsrunde

Paneldeltagerne presenterte seg og sine forventninger til- og tanker om deltagelse i panelet. Det ble og gitt innspill til temaer som panelet kan følge opp i senere møter.

Ekstern og intern evaluering av master i rettsvitenskap

Evalueringene var sendt ut på forhånd, og ble omtalt av studiedekanen i hans innledning om studiekvalitetsarbeidet ved fakultetet.

Centre on Experiential Legal Learning (CELL) og arbeidet med søknad om Senter for Fremragende Undervisning

Professor Malcolm Langford presenterte senteret og fakultetets arbeid med søknad om SFU. Paneldeltagerne ga sine umiddelbare tilbakemeldinger på presentasjonen.

Fakultetets arbeid med studiekvalitet

Studiedekan Erling Hjelmeng presenterte arbeidet med å utvikle rettsstudiet, og redegjorde for tidligere- og pågående prosesser med digitale løsninger for eksamen, studentaktiviserende undervisningsformer og varierte prøvingsformer.

Presentasjon av nytt læringsmiljø - Domus Juridica.

Odd Erik Pedersen og Steinar Hafto Myre presenterte Domus Juridica og koblingen mellom bygget og arbeidet med å utvikle rettsstudiet.

 

 

Publisert 5. mars 2019 10:24 - Sist endra 25. mars 2019 11:20