2019

Tidlegare

Tid og stad: 18. des. 2019 10:0013:00, Domus Juridica, rom 8111
Tid og stad: 19. aug. 2019 10:0014:00, Kollegieværelset Domus Academica

Arbeidslivspanelets andre møte følger opp temaer som panelet selv ønsker å diskutere samtidig som fakultetet presenterer utvalgte temaer fra arbeidet med å utvikle masterstudiet i rettsvitenskap.

Tid og stad: 12. mars 2019 10:0014:00, Gamle Kollegieværelset, Domus Academica

Det første møtet i arbeidslivspanelet var viet presentasjon av paneldeltagerne, deres tanker og forventninger til panelet samt presentasjoner fra fakultetet av pågående studiekvalitetsarbeid.