Møte 2/2019 i Arbeidslivspanelet for rettsvitenskap

Arbeidslivspanelets andre møte følger opp temaer som panelet selv ønsker å diskutere samtidig som fakultetet presenterer utvalgte temaer fra arbeidet med å utvikle masterstudiet i rettsvitenskap.

Agenda

Oppsummering etter møte 1

Paneldeltagerne inviteres til å dele refleksjoner etter første møte

Klarspråk og skrivetrening (ca.10.10-11.30)

Jon Christian Fløysvik Nordrum presenterer Klarspråkprosjektet, og Birgitte Hagland(?) presenterer arbeidet med skrivetrening.

Panelet inviteres til diskusjon om temaet.

Lunch

Digital kompetanse (ca. 1145-1300)

Kristin Bergtora Sandvik og Hilde Westbye presenterer arbeidet med å utvikle digital kompetanse hos studentene, blant annet gjennom prosjektet "Den digitale jurist".

Panelet inviteres til diskusjon om temaet.

Presentasjon av første studieår (ca. 1300-1400)

Fakultetet vil presentere ett av studieårene for panelet på hvert møte etter en generell introduksjon til arbeidet med å videreutvikle studiet på første møte i panelet. Først ut er Eirik Østerud som presenterer første studieår.

Publisert 6. aug. 2019 13:28 - Sist endra 6. aug. 2019 13:36