Møte 3: 2019 i Arbeidslivspanelet

Agenda

Velkommen ved Dag Michalsen

Presentasjon av ny ledelse ved påtroppende dekan Ragnhild Hennum

Ny studiedekan Tarjei Bekkedal presenterer seg

2. studieårsansvarlig presenterer studieåret

Jon Christian Fløysvik Nordrum er ansvarlig for 2. studieår som består av disse emnene:

4. semester JUS2211 – Forvaltningsrett og EØS-rett
3. semester JUS2111 – Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter JFEXFAC04 – Examen facultatum - rettsvitenskapelig variant

Omvisning i Domus Juridica

Publisert 9. des. 2019 10:20 - Sist endra 11. des. 2019 09:31