Sakskart til møte 1/2018 i fakultetsstyret

Mandag 26. februar, kl. 1215-1500 i Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academica

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra møtet 11. desember 2017

Arkivsaksnr. 2017/416

Vedlegg:

 1. Forslag til protokoll fra møtet 11. desember 2017

Vedtaksforslag:

Protokollen fra møtet 11. desember 2017 godkjennes.

 

O-SAK 1 Presentasjon av SERI og SIGNAL

Ved professor Lee Bygrave.

 

O-SAK 2 Inspera, Silurveien og digitale hjelpemidler

Arkivsaksnr. 2018/1541

Styret vil få en presentasjon i møtet, og dokumentene som ble lagt frem for instituttlederne 31. januar og Programrådet for master i rettsvitenskap (PMR) 8. februar er lenket opp.

Vedlegg (pdf):

 1. Eksamensavvikling i Silurveien og eksamenssystemet Inspera.
 2. Digitale hjelpemidler

 

V-SAK 2 Årsregnskap 2017

Arkivsaksnr. 2017/1402

Vedlegg (pdf):

 1. Ledelsesvurdering og økonomirapport utarbeidet for universitetsledelsen
 2. Oppsummerende styrepresentasjon

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar det fremlagte årsregnskapet.

 

D-SAK 1 Diskusjon om styrets rolle i policysaker

Vedlegg (pdf):

 1. Notat om Det juridiske fakultets problemstillinger
 2. Stillingsplandokumenter
 3. Årsplan 2018 for Det juridiske fakultet

 

O-SAK 3 Studiebarometer

Vedlegg (pdf):

Muntlig orientering.

 

O-SAK 4 Nye medlemmer i fakultetsstyret 2018

Arkivsaksnr. 2018/608

Vedlegg (pdf):

 1. Orienteringer om valg og nye medlemmer
 2. Oversikt over styremedlemmer 2018

 

O-SAK 5 Tilsettingssaker

innstillings- og tilsettingsrådet (ITU) vedtok i møtet 11. desember 2017:

 • Christophe Hillion tilsettes i fast stilling ved Det juridiske fakultet, som professor SKO 1013 i Europarett (arkivsaksnummer 2016/14159).
 • Anine Kierulf tilsettes i fast stilling ved Det juridiske fakultet, som førsteamanuensis SKO 1011 innenfor fagområde Statsrett og menneskerettigheter. Hvis Kierulf takker nei, går tilbudet videre til Marius Emberland (arkivsaksnummer 2016/14160).
 • Martin Westergren tilsettes i stillingen som postdoktor (SKO 1352) ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett/PluriCourts for en periode på inntil 2 år. Dersom Westergren takker nei går tilbudet til Fredrik Dybfest Hjorthen (arkivsaksnummer 2017/10123).

 

O-SAK 6 Dekanvedtak

 • a) Dekanen fattet 29.11.17 vedtak om  reviderte regler for godskriving og uttak av undervisnings- og eksamensbanken og endring av navn til Regler for undervisningsplikt og undervisningsregnskap ved Det juridiske fakultet (arkivsaksnummer 2017/13699). Vedlegg (pdf).
 • b) Dekanen fattet 18.12.17 vedtak om tilsetting og egenandel på ERC-prosjekt (arkivsaksnummer 2017/6387). Vedlegg (pdf).
 • c) Dekanen fattet 19.12.17 vedtak om innføring av digitale hjelpemidler til eksamen (arkivsaksnummer 2017/7412). Vedlegg (pdf).
 • d) Dekanen fattet 19.12.17 vedtak om endring av Instruks for studieårsansvarlige lærere, ansvarlige faglærere, faglærere, ansvarlig faglærer for masteroppgaver, fagkoordinatorer, profilansvarlige, eksterne lærere, oppgaverettere og kollokvieveiledere (arkivsaksnummer 2017/7412). Vedlegg (pdf).
 • e) Dekanen fattet 09.01.18 vedtak om planlegging av undervisningsfri for fakultetets lærere: Frikjøp, uttak fra undervisningsbanken og forskningsterminer (arkivsaksnummer 1703122018/493). Vedlegg (pdf).
 • f) Dekanen fattet 10.01.18 vedtak om «Blank» lovsamling til eksamen i JUS1111 våren 2018 (arkivsaksnummer 2017/7412). Vedlegg (pdf).
 • g) Dekanen fattet 29.01.18 vedtak Oppnevning av medlemmer til Lovsamlingsfondets styre (arkivsaksnummer 2008/10328). Vedlegg (pdf).

 

O-SAK 7 Eventuelt

 

Samlefil med saksdokumentene (pdf).

 

Det juridiske fakultet, 16. februar 2017

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef

 

 

 

 

Publisert 16. feb. 2018 14:21 - Sist endra 22. feb. 2018 15:23