Sakskart til konstituerende møte i fakultetsstyret

O-SAK 1 Økonomisaker, årsplan og strategi

Saken presenteres muntlig i møtet.

 

O-SAK 2 Fakultetsstyrets oppgaver, mandat og sammensetning

Saken presenteres muntlig i møtet.

Vedlegg:

 1. Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet, kapittel 2
 2. Normalregler for fakulteter ved UiO

 

V-SAK 1 Oppnevning av innstillings- og tilsettingsutvalg (ITU)

Arkivsaksnummer: 2019/10716

Vedlegg (pdf):

 1. Normalregler for fakulteter ved UiO
 2. Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet, §§ 23-24

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret oppnevner følgende ITU med virkning fra 01.01.20:

 • Professor Ragnhild Hennum, dekan og ITUs leder
 • Professor Inger Berg Ørstavik
 • Professor Ole Kristian Fauchald
 • Seniorkonsulent Odd Erik Pedersen
 • Studentrepresentant fra JSU

Dekanens stedfortreder er vara for dekanen til ITU. Vararepresentantene for de faste vitenskapelige og teknisk-administrative til fakultetsstyret er også vararepresentanter til ITU. For studentrepresentanten er det andre JSU-medlemmet i styret vara til ITU.

 

V-SAK 2 Møtetider for fakultetsstyret i 2020

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret beslutter følgende møtetider for 2020:

 • mandag 24. februar, kl. 1200-1500
 • mandag 8. juni, kl. 1200-1500
 • mandag 19. oktober, kl. 1200-1500
 • mandag 7. desember, kl. 1200-1500

 

O-SAK 3 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) fattet i møtet 12.12.2019 følgende vedtak om tilsettinger: 

 • Tomas Midttun Tobiassen, Kristina Stenvik og Silje Gjølberg Johansen tilsettes i stillingene som stipendiat (SKO 1017) innenfor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, dersom noen av de 3 først innstilte takker nei, går tilbudet til neste kandidaten i den rekkefølgen de er innstilt (arkivsaksnr. 2019/8094) 
 • Hanna Vik Furuseth tilsettes i stillingen som stipendiat ved Institutt for privatrett- Arfa II, dersom Hanna Furuseth takker nei til stillingen, går tilbudet til Trygve Gudmund Harlem Losnedahl (arkivsaksnr. 2019/6110)
 • Professor Daniel Naurin kalles til fast tilsetting som professor 1404 ved PluriCourts, Det juridiske fakultet, med ansvar for faglig ledelse av den statsvitenskapelige forskningen ved PluriCourts fram til og med 31.3.2023. Naurin skal ikke brukes til faste oppgaver, eller oppgaver som strekker seg utover sluttdatoen til PluriCourts 31.3.2023 (arkivsaksnr. 2019/611)

 

O-SAK 4 Dekanvedtak

Dekanvedtakene er publisert på egen nettside.

 

O-SAK 5 Eventuelt

 

 

 

Det juridiske fakultet, 7. januar 2020

 

Publisert 7. jan. 2020 11:26 - Sist endra 7. jan. 2020 11:26