Klarspråk i juridisk forskning og undervisning

Enklere lovspråk og vedtak som folk forstår vil spare samfunnet for store kostnader, samt styrke demokratiet og rettssikkerheten. Prosjektet "Klarspråk i juridisk forskning og undervisning" skal blant annet utvikle jusstudentenes ferdigheter i å skrive klart og forståelig.

I august 2016 inngikk Det juridiske fakultet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) en avtale om klarspråk. Et av formålene med avtalen er å innføre klart juridisk språk som en del av undervisningen, forskningen og formidlingen ved fakultetet.

Klarspråkarbeidet organiseres som et prosjekt, med varighet på 10 år. Fakultetet viderefører deretter arbeidet som en fast del av sin virksomhet.

Gå til Klarspråkprosjektet

– Dagens jusstudenter vil skrive lover, forskrifter, dommer og offentlige brev og vedtak i fremtiden. Klarere språk betyr at innbyggere og næringsliv forstår bedre hvilke rettigheter og plikter de har og slipper å bruke unødig tid på offentlige dokumenter.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding om avtalen

Arrangementer

Klarspråk i andre medier

KMDs pressemelding om klarspråk-avtalen

Uniforums artikkel om klarspråk-avtalen

Difi om klarspråk

Språkrådet om klarspråk

Publisert 28. nov. 2016 10:17