Årsplanar og årsrapportar for Det juridiske fakultet

Årsplanen er eit viktig styringsverktøy for arbeidet som skal skje ved fakultetet kvart år.

Årsplanen bygger på fakultetet sin strategiske plan. Årsplanen beskriv fakultetets overordna målsettinger samt planlagde aktivitetar for året. Kvart kapittel har hovedmål frå UiOs strategiske plan som innleiing.

Årsplanar (PDF)              

 

Årsrapporten bygger på tilbakemeldingar frå fakultetets underliggande einingar. Den treng ikkje vere utfyllande i høve til strategiplanens punkter.

Årsrapportar (PDF)


 

Publisert 5. mars 2014 13:46 - Sist endra 4. feb. 2022 11:56