English version of this page

REF-ARAB: Flyktninger og det arabiske Midtøsten: beskyttelse i stater som ikke er part i Flyktningkonvensjonen

Hovedspørsmålet som forskningsprosjektet utforsker er: Hva som karakteriserer flyktningbeskyttelse i land som stilles overfor eksepsjonelt stor tilstrømning av flyktninger, og som ikke har sluttet seg til de viktigste instrumentene i internasjonal flyktningrett?

Forskningsprosjektet har sine hovedsider på engelsk

Bildet kan inneholde: by, menneskelig oppgjør, nabolag, boligområde, gate.

Bildet er fra Al-Balad, Jeddah, Saudia Arabia. Foto: Pinky Binks, Unsplash

Om prosjektet

Statene i det arabiske Midtøsten befinner seg i utkanten av det internasjonale flyktningeregimet. Mens de fleste av verdens stater har signert eller ratifisert Flyktningkonvensjonen av 1951 og 1967 protokollen, er det fremdeles mange som står utenfor. Dette er særlig tilfelle i det arabiske Midtøsten der bare Egypt og Jemen er parter i konvensjonen. Paradoksalt nok befinner denne motviljen til å implementere internasjonal flyktningrett seg i en region hvor flyktninger har blitt sett på som et "definerende trekk".

Regionen har lenge vært opphav til store deler av verdens flyktninger (fra for eksempel Palestina, Irak, Jemen og Syria), og mange av statene her har sammensatte historier og erfaringer rundt hva det vil si å være opphav til og vertskap for omfattende flyktningpopulasjoner. 

Hovedspørsmålet som utforskes av REF-ARAB-prosjektet er derfor: Hva karakteriserer flyktningbeskyttelse i land som stilles overfor eksepsjonelt stor tilstrømning av flyktninger, og som ikke har sluttet seg til de viktigste instrumentene i internasjonal flyktningrett? Prosjektet bidrar med et rammeverk som gjør det mulig å undersøke de mange aspektene av flyktningbeskyttelse i det arabiske Midtøsten ved å studere praksis og samhandling mellom aktører på globalt, nasjonalt og lokalt nivå. Dette gjøres både gjennom en bred tilnærming som plasserer disse statene historisk og politisk innenfor det internasjonale flyktningeregimet, og gjennom et mer fokusert perspektiv som forbinder flyktningbeskyttelse med individuelle erfaringer og lokale intiiativer.

 

Les mer: forskningsprosjektet har sine hovedsider på engelsk

Emneord: Flyktningrett, Menneskerettigheter, Midtøsten
Publisert 15. aug. 2019 09:56 - Sist endret 21. des. 2020 10:16