Asbjørn Rachlew fikk Politiforums ærespris

Etter rekordmange nominasjoner ble det i dag annonsert at Politiforums ærespris 2017 tildeles politioverbetjent og SMR-gjesteforsker Dr. Asbjørn Rachlew "for sin innsats for å endre etterforskningen i norsk politi, gjennom hvordan politiet utfører og verdsetter avhøret." 

Politioverbetjent og SMR-gjesteforsker Asbjørn Rachlew holder forelesning om Investigative interviewing for politi fra syv politidistrikter i Vietnam oktober 2017. (photo: Hilde Salvesen/UiO) 

I nominasjonen, gjengitt av Politiforum står det at "Rachlews arbeid har gjort at politiet forhåpentligvis har unngått og vil unngå nye justismord. Rachlew er et eksempel på at det må være mulig å komme med nye tanker og ideer, uten at man får beskjed om å holde kjeft. At noen bryter gjennom de harde kjernene og skaper anerkjennelse for at politiet har en vei å gå, er viktig." 

Asbjørn kan ene å alene takkes for sin innsats for å heve nivået på politiets etterforskning gjennom fokuset på avhøret. Han er mannen bak KREATIV, som igjen har ført til at vi er kommet fram til etterforskningsløftet, heter det videre i nomiasjonen. 

Asbjørn Rachlew har sammen med Ivar Fahsing utviklet politiets avhørsprogram KREATIV hvor målet er å hente inn nøyaktig og pålitelig informasjon. KREATIV-metoden er blant annet basert på arbeidet til de britiske rettspyskolgene Rebecca Milne og Ray Bull. Det første KREATIV-kurset ble gjennomført i 2000, og har siden utviklet seg til å bli et nasjonalt program underlagt Politihøgskolen og inngår nå i opplæringen av alle politistudenter på Høgskolen. 

Bygger bro mellom politi og akademia

Rachlew forteller til politiforum at han lenge har hatt en visjon og å bygge bro mellom politiet og akademia.

Nå synes jeg denne broen er i ferd med å etablere seg på et fundamentalt plan. I tillegg til at høgskoletenkningen er i ferd med å gjennomsyre vår egen organisasjon har vi blant annet etablert et nært samarbeid med Norsk senter for menneskerettigheter – et samarbeid som får internasjonal oppmerksomhet, ikke minst i FN, sier han til Politiforum. 

Mangeårig samarbeid

SMR har i samarbeid med Politihøgskolen gjennom flere år bidratt til opplæring av politiet i Indonesia og Vitenam i intervjubasert etterforsknings- og avhørsmetoder. Indonesiske politi-instruktører gjennomfører nå i større og større grad deler av kursingen selv. SMR og Rachlew begynte også å undervise i Kina i 2016, og har siden undervist lokalpolitiet i Yunnan povinsen og ved Public Security Police College i Beijing.

Parellt med kursing i samarbeidslandene er SMR engasjert i arbeidet med å utvikle globale standarder for avhør, og bidrar til utviklingen av CTIs (Convention Against Torture Initiative) 'Implementation and Training Tools' for politietterforskere i regi av FNs komité mot tortur.  

Relaterte saker:

Emneord: K.R.E.A.T.I.V, Investigative interviewing, Rule of Law Av Susanne Flølo
Publisert 19. jan. 2018 13:50 - Sist endret 19. jan. 2018 15:40