Lesesaler og kollokvierom

Fakultetet har mange lesesalsplasser og kollokvierom som er forbeholdt studenter ved Det juridiske fakultet.

Leseplass: reservasjon og bekreftelse

Du reservere lesesalsplass før du kommer til lesesalen. Reservasjonen må deretter bekreftes ved ankomst på leseplassen, ved at du skanner en QR-kode du finner på bordplaten. Se oversikt over lesesaler lenger ned.

  • Reservasjonen gjelder for inntil én dag om gangen, og kan bestilles tre dager frem i tid
  • Hvor er plassen? Se plassnummeret: Første siffer er etasje, andre siffer er lesesalsnummeret
  • Husk å bekrefte reservasjonen med QR-kode ved ankomst på plassen.

Bestill leseplass i TP: Rombestilling

Se også snarvei i Mine studier

Feil på lesesalene? Ved å bruke nettskjemaet Si fra om læringsmiljøet kan du melde fra om feil og mangler på lesesalene

Kollokvierom: reservasjon og bekreftelse

Alle kollokvierom og grupperom på fakultetet må reserveres før bruk.

Du må også bekrefte reservasjonen ved å skanne en QR-kode i rommet ved ankomst (gjelder fra 1. november 2021)

Reserver i TP: Rombestilling

Kollokvierommene finner du i 3. - 7. etasje i Domus Juridica og i kjelleren på Domus Academica.

Domus Juridica:

Skann med telefonen din QR-koden på skjermen utenfor rommet. Du får da lenke til nettside for å reservere rommet.

Du kan også reservere ved å gå til nettsiden for rombooking.

Du bekrefter din bestilling ved å skanne QR-koden på den hvite plakaten under skjermen.

Du kan til en hver tid ha to aktive reservasjoner i reservasjonssystemet.

Domus Academica:

Reserver ved å bruke lenkene under:

Du kan også reservere rommet ved QR-kode oppslått på døren til rommet.

Du bekrefter din bestilling ved å skanne egen QR-koden oppslått på døren.
(Egen QR-kode for å bekrefte bookingen.) 

Åpningstider og adgang med kort

I perioder vil du måtte bruke adgangskort også i byggenes åpningstid.

Se fullstendig oversikt over bygningenes åpningstider.

Universitetshagen kan være stengt i perioder av døgnet. Bruk da inngang med kortleser i Kristian IVs gate.

Lesesalsoversikt

Domus Juridica:

  • 2. - 7. etasje, flere saler i alle etasjer
    I salene 2106, 4105 og 5105 er det stasjonær PC på samtlige plasser i salen.

Domus Media (Midtbygningen)

  • Lucy Smiths sal i Vestfløyen, 1. etasje. Ordinær lesesal med 60 plasser. 
  • Rom 366 og 367 i Østfløyen, 3. etasje. 19 + 22 ekstraordinære plasser stilt til disposisjon.
Publisert 22. aug. 2018 13:06 - Sist endret 10. aug. 2022 13:21