Lesesaler, kollokvierom og PC-stuer

Fakultetet og Juridisk bibliotek tilbyr til sammen rundt 1300 lesesalsplasser og 21 kollokvierom er forbeholdt studenter ved Det juridiske fakultet.

Adgangskort og åpningstider

Hovedinnganger til byggene er åpne 07-18 på hverdager, utover dette må du ha adgangskort for å komme inn. Du må alltid bruke adgangskort for å komme deg inn til en lesesal.

Åpningstider ordinære lesesaler:

Ukedag Åpningstid
Mandag - fredag 07.00 - 23.0007.00 - 23.0006.00 - 23.00
Lørdag og søndag 08.00 - 23.0008.00 - 23.00

Lesesaler med egne åpningstider:

Hovedinngangene til selve byggene er ulåst 07-18 på hverdager, mens i helger må kort og kode benyttes på hovedinnganger.

Alle bygg er nattestengte mellom kl 23.00 - 06.00/08.00.

Lesesalsoversikt

Domus Nova

  • Lesesal 140, 150, 160, 170, 182
  • Kollokvierom
  • PC-stuer i 3. etasje (egne åpningstider)
  • Læringssenteret (egne åpningstider)

St. Olavs gate 23

  • Lesesaler i 2. og 5. etasje.

St. Olavs gate 24

  • Lesesaler i 3 og 5. etasje

Domus Media (Midtbygningen)

  • Domus Media Øst: Lesesaler i 2., 3. og 4. etasje
  • Domus Media Vest: Lesesal i 1. etasje

Domus Academica (Urbygningen)

  • Kollokvierom i kjelleren
Publisert 22. aug. 2018 13:06 - Sist endret 22. aug. 2018 13:06