Lesesaler og kollokvierom

Fakultetet har mange lesesalsplasser og kollokvierom som er forbeholdt studenter ved Det juridiske fakultet.

Korona og reservasjon av lesesalsplass

Du reservere lesesalsplass før du kommer til lesesalen. Fra medio mai 2021 er det innført ny nummerering av plassene og alle plassbestillinger må bekreftes med QR-kode - dette gjelder alle lesesaler ved fakultetet. Dette er et av flere smitteverntiltak som er innført ved UiO.

Hoveddelen av lesesaler ved fakultetet finner man i Domus Juridica. Det er i tillegg tre lesesaler i Domus Media og noen lesesalsplasser i Domus Academica. Kapasiteten i salene er redusert for å overholde avstandsregler. 

Feil på lesesalene? Ved å bruke nettskjemaet Si fra om læringsmiljøet kan du melde fra om feil og mangler på lesesalene

Reserver kollokvierom

Korona og kapasitet i kollokvierom: For å overholde avstandsregler vil det være begrenset kapasitet i kollokvierom. Se merking ved hvert kollokvierom. Kollokvierom bookes før bruk. Booking gjøres i TP

Kollokvierommene finner du i 3. - 7. etasje i Domus Juridica og i kjelleren på Domus Academica.

Domus Juridica:

Skann med telefonen din QR-koden på skjermen utenfor rommet. Du får da lenke til nettside for å reservere rommet.

Du kan også reservere ved å gå til nettsiden for rombooking.

Du kan til en hver tid ha to aktive reservasjoner i reservasjonssystemet.

Domus Academica:

Reserver ved å bruke lenkene under:

Åpningstider og adgang med kort

I perioder vil du måtte bruke adgangskort også i byggenes åpningstid.

Se fullstendig oversikt over bygningenes åpningstider.

Universitetshagen kan være stengt i perioder av døgnet. Bruk da inngang med kortleser i Kristian IVs gate.

Lesesalsoversikt

Domus Juridica:

  • 2. - 7. etasje, flere saler i alle etasjer
    I salene 2106, 4105 og 5105 er det stasjonær PC på samtlige plasser i salen.

Domus Media (Midtbygningen)

  • Lucy Smiths sal i Vestfløyen, 1. etasje. Ordinær lesesal med normalt 60 plasser. 
  • rom 366 og 367 i Østfløyen, 3. etasje. 19 + 22 ekstraordinære plasser stilt til disposisjon.

Domus Academica/Urbygningen

  • Rom 220, tidl. Infosenteret i 2. etasje. 6 ekstraordinære plasser stilt til disposisjon
  • Rom 216, møterom ved siden av Infosenteret, 2 ekstraordinære plasser stilt til disposisjon
  • Rom 214, tidl. Studieseksjonen, 2. etasje. 9 ekstraordinære plasser stilt til disposisjon.
  • Rom 211, tidl. Eksamensseksjonen, 2. etasje, 8 ekstraordinære plasser stilt til disposisjon
Publisert 22. aug. 2018 13:06 - Sist endret 2. aug. 2021 10:24