Statistikk over eksamensresultater fra jusstudiet

Våre lokale statistikksider er avpublisert. Årsaken er at statistikk fra Felles Studentsystem viser antall studenter med gyldig fravær (trekk) fra eksamen, noe vi er bedt om å ikke synliggjøre av personverngrunner.

Karakterstatistikk finnes i Database for statistikk om høgre utdanning. I tillegg kan du som student finne karakterstatistikk i StudentWeb.

Publisert 4. juli 2019 17:12 - Sist endret 5. juli 2019 11:03