Lesesaler og kollokvierom

Til sammen har vi omtrent 1300 lesesalsplasser og 21 kollokvierom som er forbeholdt studenter ved Det juridiske fakultet. Til lesesaler må du ha adgangskort (studentkort).

Eksamen og lesesaler høsten 2018

På grunn av eksamensavvikling vil noen lesesaler og kollokvierom holde stengt november - 1. januar 2018. Se oversikt over stengte lesesaler.

Åpningstider og adgang med kort

Hovedinnganger til byggene er åpne 07-18 på hverdager, utover dette må du ha adgangskort for å komme inn. Du må alltid bruke adgangskort for å komme deg inn til en lesesal.

Åpningstider ordinære lesesaler:

Alle dager 05.00 - 24.00

Lesesaler med egne åpningstider:

Hovedinngangene til selve byggene er ulåst 07-18 på hverdager, mens i helger må kort og kode benyttes på hovedinnganger.

Alle bygg er nattestengte mellom kl 24.00 - 05.00.

Universitetshagen kan være stengt i perioder av døgnet. Bruk da inngang med kortleser i Kristian IVs gate.

Lesesalsoversikt

Domus Nova

  • Lesesal 140, 150, 160, 170, 182
  • Kollokvierom
  • PC-stuer i 3. etasje (egne åpningstider)
  • Læringssenteret (egne åpningstider)

St. Olavs gate 23

  • Lesesaler i 2. og 5. etasje.

St. Olavs gate 24

  • Lesesaler i 3 og 5. etasje

Domus Media (Midtbygningen)

  • Domus Media Øst: Lesesaler i 2., 3. og 4. etasje
  • Domus Media Vest: Lesesal i 1. etasje

Domus Academica (Urbygningen)

  • Kollokvierom i kjelleren
Publisert 22. aug. 2018 13:06 - Sist endret 2. nov. 2018 12:30