Lesesaler og kollokvierom

På fakultetet har vi mange lesesalsplasser og kollokvierom som er forbeholdt studenter ved Det juridiske fakultet. Til lesesaler må du ha adgangskort (studentkort).

Reserver kollokvierom

Kollokvierommene finner du i 3. - 7. etasje i Domus Juridica og i kjelleren på Domus Academica.

Domus Juridica:

Skann med telefonen din QR-koden på skjermen utenfor rommet. Du får da lenke til nettside for å reservere rommet.

Du kan også reservere ved å gå til nettsiden for rombooking.

Du kan til en hver tid ha to aktive reservasjoner i reservasjonssystemet.

Domus Academica:

Reserver ved å bruke lenkene under:

Åpningstider og adgang med kort

Hovedinnganger til byggene er åpne 07-18 på hverdager, utover dette må du ha adgangskort for å komme inn. Du må alltid bruke adgangskort for å komme deg inn til en lesesal.

Åpningstider ordinære lesesaler:

Alle dager 05.00 - 24.00

Hovedinngangene til selve byggene er ulåst 07-18 på hverdager, mens i helger må kort og kode benyttes på hovedinnganger.

Alle bygg er nattestengte mellom kl 24.00 - 05.00.

Universitetshagen kan være stengt i perioder av døgnet. Bruk da inngang med kortleser i Kristian IVs gate.

Lesesalsoversikt

Domus Juridica:

  • 2. - 7. etasje, flere saler i alle etasjer

Domus Media (Midtbygningen)

  • Lucy Smiths sal i Vestfløyen, 1. etasje

Domus Academica (Urbygningen)

  • Kollokvierom i kjelleren
Publisert 22. aug. 2018 13:06 - Sist endret 9. jan. 2020 12:27