Brexit og Erasmus+ utveksling til Storbriannia høsten 2019

Storbritannia går etter planen ut av EU senest 29. mars 2019. Det er knyttet stor usikkerhet til utfallet av forhandlingene mellom Storbritannia og EU, noe som igjen kan ha konsekvenser for Storbritannia sin deltagelse i Erasmus+-programmet.

Vi anbefaler om å snakke med internasjonal koordinator på fakultetet for mer informasjon og mulige alternativer.

Publisert 1. feb. 2019 12:43 - Sist endret 1. feb. 2019 12:43