LL.M.

Er du interessert i å avlegge en LL.M.-grad i utlandet? Fakultetet har flere LL.M.-avtaler, som jusstudenter fra fakultetet kan søke på. Det er også fullt mulig å søke om opptak til en LL.M.-grad på egenhånd.

Hva er en LL.M.?

En LL.M.-grad (Master of Laws) er som oftest en ettårig mastergrad i juss, der man spesialiserer seg innenfor et rettsområde, for eksempel kontraktsrett, sjørett, internasjonal rett. Opptakskravet til en LL.M. er stort sett en avsluttet juridisk grunnutdanning (Bachelor of Laws eller JD) eller tilsvarende. En LL.M. er altså en selvstendig grad (studenter må derfor søke Lånekassen om støtte til gradsoppnåelse i utlandet og ikke utveksling/delstudier).

Selve LL.M.-graden gir ikke grunnlag for advokatbevilling hverken i Norge eller i utlandet, men en fordypning innenfor et rettsområdet. Nettopp det bidrar til at flere arbeidsgivere verdsetter kandidater med en LL.M.-grad.  

Det finnes såkalte research based LL.M.-grader, der man gjennomfører et forskningsprosjekt, course based LL.M.-grader, der man kun velger emner og LL.M.-grader som krever at man både avlegger et visst antall emner og skriver en masteroppgave.

Muligheter for innpassing av LL.M.-grad

Fakultetet åpner for at jusstudenter kan erstatte hele eller deler av 5. studieåret med en LL.M.-grad.

Studiepoengene fra de juridiske emnene fra en LL.M.-grad vil alltid kunne innpasses/godkjennes som valgemner på 5. studieåret. For at masteroppgaven i mastergraden i rettsvitenskap kan erstattes, må det inngå en oppgave i LL.M.-graden som i innhold, omfang og dybde minst tilsvarer den oppgaven som kreves til mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo. Om oppgaven fra LL.M-graden tilfredsstiller disse kravene vil bli vurdert av fakultetet etter at bestått LL.M.-grad foreligger (det gis altså ingen forhåndsgodkjenning for innpassing av oppgave fra LL.M.).

For nærmere informasjon om muligheter for innpassing/godkjenning av LL.M.-grad se fakultetets oversikt over utdanninger som blir godkjent. Mer informasjon om den praktiske fremgangsmåten i forbindelse med godkjenning/innpassing av LL.M.-grad se her.

Hvor kan jeg avlegge en LL.M.?

Det aller fleste juridiske fakulteter tilbyr LL.M.-grader (hvilke ulike spesialiseringer som tilbys avhenger av de ulike fakultetenes faglige fokusområder). Dersom man ønsker å søke om opptak til en LL.M. på egenhånd, må man forholde seg til de respektive fakultetenes opptakskrav (f.eks. krever enkelte studiesteder at studenter har en avsluttet juridisk grunnutdanning, andre aksepterer fullført 3. eller 4. studieår dersom man avlegger en femårig integrert master i rettsvitenskap).

Fakultetet har flere LL.M.-avtaler, som jusstudenter fra fakultetet kan søke på (se avtalesiden for opptakskrav):

Bond University

Europa Institut, Universität des Saarlandes

University of Glasgow

SOAS, London

Penn State Law

Richmond Law School

Publisert 16. juni 2020 12:37 - Sist endret 24. mars 2022 11:23