Aktuelle saker

Publisert 27. feb. 2021 09:38

Oversikten over restplasser finner du her (pdf).

Dersom du er interessert i en av restplassene må du ta kontakt med internasjonal koordinator innen 02. mars, kl. 14.

Bildet kan inneholde: tekst, bildetekst, skrift, jobb, fotografering.
Publisert 1. sep. 2020 10:30

Aker Scholarship er et stipend for deg som ønsker å reise ut for å ta en LL.M. eller PhD ved et av verdens ledende universiteter. Stipendet ønsker søkere fra alle fagfelt.

Publisert 24. feb. 2020 13:19

Oversikten over restplasser finner du her (pdf).

Dersom du er interessert i en av restplassene må du ta kontakt med internasjonal koordinator innen 26. februar, kl. 14.

Bildet kan inneholde: fritid, sittende, tre, tilpasning.
Publisert 9. des. 2019 11:34

Did you know that the University of Oslo has a special partnership with the University of Richmond, Virginia to allow our students to pursue their legal studies in the United States? Richmond’s one-year, full-time, master’s level program gives you a strong grounding in the U.S. common law system while polishing communication and legal skills – with special benefits for students from the University of Oslo.

Publisert 23. sep. 2019 18:22

Oversikten over restplasser finner du her (pdf).

Dersom du er interessert i en av restplassene må du ta kontakt med internasjonal koordinator innen 24. september, kl. 14.

Publisert 6. sep. 2019 12:34

Storbritannia går etter planen ut av EU senest 31. oktober 2019.

Det er knyttet stor usikkerhet til utfallet av forhandlingene mellom Storbritannia og EU, noe som igjen kan ha konsekvenser for Storbritannia sin deltagelse i Erasmus+-programmet og dermed Erasmus+-stipendet UiOs studenter kan få på utveksling til utdanningsinstitusjoner i Storbritannia.

Fakultetet har for sikkerhets skyld inngått bilaterale avtaler med partnerinstitusjonene i Storbritannia. Disse vil - uansett om Storbritannia forlater/må forlate Erasmus+ samarbeidet - fortsatt sikre gratis utvekslingsplasser på våre partneruniversiteter i Storbritannia. Erasmus+ stipendet vil da falle bort, men du vil (slik som alle andre studenter som reiser via bilaterale avtaler) på vanlig måte kunne motta støtte fra Lånekassen til utenlandsoppholdet.