Stipender og lån

Mange studenter er beskymret for at et utenlandsopphold er vanskelig å finansiere, men det finnes flere attraktive ordninger som gir finansiell støtte til å gjennomføre et utenlandsopphold.

Lånekassen

Over 20 000 studenenter får støtte fra Lånekassen til å ta hele eller deler av utdanningen i utlandet. Lånekassen gir støtte til delstudier i utlandet (utveksling), hele grader (f.eks. LL.M.) og utdanning som gir studiepoeng i Norge. 

Erasmus

Studenter som reiser på utveksling gjennom Erasmus-programmet får i tillegg til stipendet fra Lånekassen Erasmus-stipend. Erasmus-stipendet blir regnet ut på grunnlag av hvor mange måneder du skal studere i utlandet. Erasmus-stipendet varierer fra år til år, avhengig av bevilgningen fra EU-kommisjonen i Brüssel.

Nordplus

Studenter som blir innstilt til en utvekslingsplass via Nordplus-programmet vil kunne motta et Nordplus-stipend for 5 måneder (dersom stipendmidlene til Nordplus-nettverket ikke er tilstrekkelig i forhold til antall søkere tildeles stipendmidlene i forhold til opptaksreglementet for studier i utlandet). Nordplus-stipendet kommer i tillegg til vanlig studiefinansiering som du kan få fra Lånekassen for utenlandsoppholdet. 

 

Publisert 22. apr. 2009 14:46 - Sist endret 20. juni 2017 09:03