Brexit: Utveksling til Storbritannia våren 2020

Storbritannia går etter planen ut av EU senest 31. oktober 2019.

Det er knyttet stor usikkerhet til utfallet av forhandlingene mellom Storbritannia og EU, noe som igjen kan ha konsekvenser for Storbritannia sin deltagelse i Erasmus+-programmet og dermed Erasmus+-stipendet UiOs studenter kan få på utveksling til utdanningsinstitusjoner i Storbritannia.

Fakultetet har for sikkerhets skyld inngått bilaterale avtaler med partnerinstitusjonene i Storbritannia. Disse vil - uansett om Storbritannia forlater/må forlate Erasmus+ samarbeidet - fortsatt sikre gratis utvekslingsplasser på våre partneruniversiteter i Storbritannia. Erasmus+ stipendet vil da falle bort, men du vil (slik som alle andre studenter som reiser via bilaterale avtaler) på vanlig måte kunne motta støtte fra Lånekassen til utenlandsoppholdet.

Publisert 6. sep. 2019 12:34 - Sist endret 6. sep. 2019 13:08