Spennende mulighet for jusstudenter: to stipendier for deltakelse på East China University of Political Science and Law (ECUPLs) online sommerskole

East China University of Political Science and Law (ECUPL) i Shanghai organiserer fra 20. juni til 15. juli 2022 en online sommerskole (Shanghai Summer School – Chinese Political & Legal Culture Program). Sommerskolen tilbyr forelesninger i kinesisk rett og kinesisk rettskultur og politisk kultur. Mer informasjon finner du i vedlagte oversikt med tentativt program.

Bildet kan inneholde: eiendom, menneskelig, fritid, publikum, tilpasning.

Til de studentene som blir nominerte fra fakultetet og får opptak fra ECUPL, tilbyr ECUPL et stipend som dekker skolepengene for online sommer programmet. Etter fullført deltakelse vil studenter motta et deltakerbevis (ingen studiepoeng, dvs. emnene fra sommerskolen kan ikke innpasses i graden din).

Søkere må ha fullført minst 3 år av mastergraden i rettsvitenskap og ha et karaktersnitt på C eller bedre.

Dersom du er interessert i å delta på online sommerskolen, må du sende en kort søknad (der du skriver kort om deg selv, hvor langt du har kommet i studiene og hvilke faglige interesser du har). Du må legge ved et motivasjonsbrev, der du skriver kort om hvorfor du ønsker å delta på sommerskolen, hvilken utbytte du forventer deg av oppholdet og til hva du kan bruke den oppnådde kunnskapen fremover. Send dokumentene til j.p.lomsdalen(at)jus.uio.no. For å komme i betraktning må du sende din søknad innen 31. mai 2022.

Fakultetet avgjør etter en samlet vurdering av søknaden, motivasjonsbrevet og karaktersnittet, hvilke studenter som blir nominerte til ECUPLs online sommer program. ECUPL foretar den endelige avgjørelsen om opptak. ECUPLs avgjørelse er endelig og kan ikke påklages av oss eller studenten.

Publisert 9. mai 2022 10:25 - Sist endret 9. mai 2022 10:25