Ny utvekslingsavtale i Kina

I forbindelse med et delegasjonsbesøk fra East China University of Political Science and Law (ECUPL) den 20. mai 2019 ble det signert en studentutvekslingsavtale mellom ECUPL og Det juridiske fakultet.

Avtalen ble signert av presidenten for ECUPL, Prof. Ye Quing, og rektor for Universitetet i Oslo, Prof. Svein Stølen.

Bildet kan inneholde: Business, Ledelse, Begivenhet.

Undertegning av avtalen. Presidenten ved ECUPL, Prof. Ye Quing, og rektor for UiO, Prof. Svein Stølen 

ECUPL er et stort og viktig universitet som spesialiserer seg på rettsvitenskaplig forskning og undervisning. Institusjonen er historisk sett av stor betydning i Kina. Etter en periode, der at all rettsvitenskapelig utdanning var avskaffet, ble den kinesiske juridiske utdanningen i 1952 etablert på 4 institusjoner. ECUPL var en av disse (Beijing, East China, Northwest and Southwest).

Etableringen av utvekslingsavtalen med ECUPL er en del av UiOs og JFs satsning på å utvide samarbeid med fremragende institusjoner i Kina. ECUPL har et meget godt rykte, er faglig anerkjent og tilbyr interessante emner. Innen juss er ECUPL meget høyt rangert i Kina. Det er rundt 20 000 studenter på ECUPL.

Første mulighet for å søke om en utvekslingsplass på ECUPL vil være for vår 2020 (søknadsfrist 15. september 2019).

Publisert 6. juni 2019 12:49 - Sist endret 6. juni 2019 12:49