UNIFOR-stipend til utveksling til USA

I perioden 2018-2020 vil UiO-studenter som reiser på utveksling til USA kunne motta et eget studentstipend.

Om UNIFOR

UNIFOR er en non-profit organisasjon som forvalter og administrerer flere stiftelser som skal støtte studenter gjennom generelle studentstipend i forskning og høyere utdanning. UiO fordeler UNIFORs studentstipend til utreisende utvekslingsstudenter som reiser til utvalgte land.

Utvalgt land i perioden 2018-2020

For perioden 2018-2020 er midlene øremerket formelle utvekslingsopphold til amerikanske partneruniversiteter. UiO har rundt 40 utvekslingsavtaler i USA.

Kriterier

Studentstipendet vil bli tildelt UiO-studenter på bachelor- eller masternivå som har søkt og fått en utvekslingsplass gjennom en av UiOs utvekslingsavtaler i USA. Tildelingen gjelder opphold av minst 3 måneders varighet, og er en engangsutbetaling uavhengig av lengde utover minimumslengden. Tildelingen gjelder ikke utreise gjennom Gründerskolen/Entreprenørskap, sommeropphold eller andre kortere opphold, feltarbeid eller individuelle opphold/gjesteopphold som er organisert utenom formelle utvekslingsavtaler.

Det er en forutsetning at studiene i utlandet er forhåndsgodkjent som en del av studentens grad ved UiO.

Studentstipendet er ment å brukes til å dekke generelle ekstraomkostninger ved å studere i USA, og det må leveres en rapport til UiO etter oppholdet.

Stipendet må tilbakebetales dersom studieoppholdet i utlandet ikke gjennomføres etter planen.

Frister

Studenter må ha søkt om utveksling til USA innen fristen 15. februar for utreise høstsemesteret 2019.

Mottak av studentstipendet

UiO-studenter som har fått plass på en utvekslingsavtale i USA vil bli kontaktet før avreise. Stipendet vil utbetales i løpet av mars for utveksling på vårsemesteret og september/oktober for utveksling på høstsemesteret.

Stipendsatsen vil til enhver tid avhenge av midler tilgjengelig i det aktuelle semesteret, og av antall utreisende studenter som kvalifiserer for mottak av stipendet. Erfaringsmessig vil beløpet ligge på mellom 7000 - 9000 kr totalt per student.

Spørsmål?

Kontakt utveksling@uio.no ved spørsmål.

Publisert 4. jan. 2019 11:03 - Sist endret 4. jan. 2019 11:03