Hvorfor studere i utlandet?

Ved fakultetet har man tradisjonelt vært opptatt av å undervise i norsk rett. Økt internasjonalisering og globalisering har imidlertid ført til at norske jurister i stadig stigende grad også må se utover landets grenser.

Norske jurister må forholde seg til utenlandske rettskilder, internasjonal rett og utenlandske jurister. Den beste måten å skaffe seg litt innsikt i dette, er å studere en periode ved et utenlandsk universitet.

Innsikt i en annen rettskultur

Man blir ikke ekspert på for eksempel tysk rett ved å studere et semester i Tyskland. Men man får innsikt i en annen måte å tenke på, det man kan kalle en annen rettskultur.

Den kanskje viktigste lærdommen er nettopp det at det finnes andre rettskulturer og at de faktisk fungerer. Den som bare forholder seg til norsk rett, norsk rettskultur og Universitetet i Oslo, vil lett bli sosialisert inn i den kulturen - eller indoktrinert om man velger et litt mindre pent ord. Det er lett å tro at vår måte å tenke og løse problemer på er, om ikke den eneste, så i alle fall helt klart den beste. Det er sunt både for en selv og det samfunn man senere skal tjene at man oppdager at dette ikke nødvendigvis er riktig.

I tillegg kommer den verdifulle personlige erfaringen det er å oppholde seg i utlandet en periode. Man får med seg mye som ikke nødvendigvis gir direkte utslag på juridiske eksamensprestasjoner, men som fremtidige arbeidsgivere vil vite å sette pris på.

Økt behov for kunnskap om de kontinentaleuropeiske rettssystemene

Hvor skal man så dra? Oftest vil de fleste til engelskspråklig land, eller i alle fall til steder der undervisningen gis på engelsk. Det er forståelig siden engelsk er det fremmedspråk de fleste behersker best, men det betyr ikke nødvendigvis at dette er det beste valget. Det er de kontinentale (Civil Law) rettssystemene som er toneangivende i Europa. Derfor er det ikke tilstrekkelig å kjenne til anglo-amerikansk (Common Law) rett og ikke kunne andre språk enn engelsk. Man bør også beherske et eller flere av de andre store europeiske språkene, som tysk, fransk, spansk og italiensk. Delstudier i utlandet kan bidra til å løfte et av disse språkene opp fra elementært skolenivå til et nivå hvor du faktisk kan bruke språket.

Enkelt å reise via fakultetets avtaler

Gjennom våre Erasmus+ og bilaterale avtaler har du mulighet til å erstatte valgemnene på 5. studieåret med utveksling (tilsvarende 30 studiepoeng) på et av våre over 80 partneruniversiteter rundt om i verden. Du kan velge å studere ett semester i Berlin, Roma, Barcelona, Austin, Stockholm, München, Glasgow, Praha, Uppsala, Lyon, Mannheim, Brussel, Bordeaux eller Southampton, og en rekke andre steder.

Hvis ikke du har en veldig god grunn til å velge noe annet, bør du holde deg til de vi har avtaler med. Det gjør det meste enklere for deg. Men hvis du svært gjerne vil reise et annet sted, så er det mulig. Men da må du finne ut av og ordne opp i det meste selv. 
 

Publisert 22. apr. 2009 14:06 - Sist endret 24. mars 2022 15:44