Presentasjon LL.M.-muligheter på University of Richmond

Fiona McCormick fra University of Richmond School of Law vil presentere LL.M.-mulighetene på University of Richmond og gi informasjon om studiehverdagen på Richmond Law.

Møte URL.

Studenter som ønsker å avlegge en LL.M. på Richmond Law må ha fullført 4. året av Masterstudiet i rettsvitenskap før utreise og ha et karaktersnitt på C eller bedre.

Fakultetet åpner for at man kan erstatte deler/hele 5. studieåret i mastergraden i rettsvitenskap med en LLM. Mer informasjon om dette finner du her.

LL.M.-graden på Richmond Law er i utgangspunktet en såkalt course based LL.M., den vil dermed i utgangspunktet ikke gi fritak for hele 5. avdeling. Studenter som imidlertid ønsker å satse på å erstatte hele 5. studieåret med LLMen vil få mulighet til å skrive en oppgave på Richmond Law.

Publisert 22. jan. 2021 09:14 - Sist endret 13. jan. 2022 13:55