Presentasjon LL.M.-muligheter på University of Richmond

Fiona McCormick fra University of Richmond School of Law vil presentere LL.M.-mulighetene på University of Richmond og gi informasjon om studiehverdagen på Richmond Law.

Zoom Møte URL.

Studenter som ønsker å avlegge en LL.M. på Richmond Law må ha fullført 4. året av Masterstudiet i rettsvitenskap før utreise og ha et karaktersnitt på C eller bedre.

Fakultetet åpner for at man kan erstatte deler/hele 5. studieåret i mastergraden i rettsvitenskap med en LLM. Mer informasjon om dette finner du på fakultetets utvekslingsside og her.

LL.M.-graden på Richmond Law er i utgangspunktet en såkalt course based LL.M. (dvs. det kreves ingen oppgave), den vil dermed i utgangspunktet ikke gi fritak for hele 5. avdeling. Studenter som imidlertid ønsker å satse på å erstatte hele 5. studieåret med LL.M.en kan diskutere mulighetene for å få skrive en oppgave med kollegaene på Richmond Law.

Publisert 13. jan. 2022 16:13 - Sist endret 18. jan. 2022 11:55