Praksisopphold i Erasmus+

Et praksisopphold støttet av Erasmus+ kan gjennomføres som en del av graden din, eller umiddelbart etter fullført grad.

Hvor kan du ha praksis?

Vertsorganisasjoner for praksisopphold kan være bedrifter, opplæringssentre, forskningssentre og andre organisasjoner i de 27 EU-landene, de tre EFTA/EØS-landene, samt med vertsorganisasjoner i Makedonia, Serbia og Tyrkia. Det er også åpnet for at praktikanter ved norske utenriksstasjoner i EU-land, Island, Tyrkia og Makedonia kan søke om stipend gjennom Erasmus+.

Mer informasjon om muligheten for stipend til å gjennomføre et praksisopphold i Europa finner du på UiO nettside om Praksisopphold i Erasmus+.

Kriterier for å få støtte

Et av kravene for å kunne motta støtte fra Erasmus+ programmet til praksisopphold i Europa under studiene er at praksisoppholdet må kunne godkjennes som en del av graden din ved UiO.

Dersom man ønsker å gjennomføre et praksisopphold i Europa med Erasmus+ støtte rett etter fullført grad, må praksisoppholdet godkjennes som faglig relevant. Du må da søke om praksis i løpet av siste semester, før du har fullført graden din og praksisen må gjennomføres i semesteret etter fullført grad. For generell informasjon se UiO nettside om Praksisopphold i Erasmus+ ("Praksis etter fullført grad).

Studenter på Master i rettsvitenskap

For å legge til rette for at studenter med studierett til mastergraden i rettsvitenskap kan søke om finansiell støtte fra Erasmus+ programmet (Erasmus+ for Traineeship) i forbindelse med praksisopphold har fakultetet etablert emnet Praksis i Europa (JUS5020). Mer informasjon om emnet finner du på emnesiden til JUS5020 - Praksis i Europa.

Søknad om finansiell støtte fra Erasmus+ programmet i forbindelse med praksisopphold, er organisert gjennom emnet JUS5020 - Praksis i Europa.

OBS. Det er begrenset med midler tilgjengelig for studenter som ønsker praksisopphold gjennom Erasmus+. Forrang gis til studenter hvis studieprogram har praksis om en integrert del av graden.

Publisert 14. feb. 2022 14:34 - Sist endret 28. mars 2022 12:52