Det første du bør gjøre

Jo bedre forberedt ditt utenlandsopphold er, jo bedre er dine muligheter for å få et faglig og personlig godt utbytte av oppholdet.

Før du går i gang med å søke om delstudier/studier i utlandet, bør du ha tenkt gjennom følgende:

• hvor du vil reise
• hvilke fag du vil studere
• når du vil reise

Forbered deg

Det er viktig at du avklarer disse spørsmålene så tidlig som mulig, både av hensyn til søknadsprosedyren, økonomisk planlegging og for at det faglige utbyttet av oppholdet skal bli best mulig. Vær forberedt på å måtte gjøre mye selv, og start derfor planleggingen av utenlandsoppholdet i god tid. Husk også på at søknadsfrister til eventuelle stipendier kan gå ut opptil ett år før planlagt studiestart.

Når bør du reise?

Hvis du planlegger et studieopphold i utlandet gjennom fakultetets utvekslingsavtaler må du ha studierett til Masterstudiet i rettsvitenskap, og ha bestått 3. avdeling på utreisetidspunktet.

Ønsker du å ta en mastergrad i utlandet, kan det tidligst gjøres etter fullført 3. studieåret. Om du vil få opptak til et LL.M.-program avhenger av vertsuniversitetets opptakskrav. Mange universiteter krever at du har fullført hele jusstudiet før du søker på et masterprogram. Masterstudiene er i utgangspunktet ikke en del av utvekslingsprogrammene, til disse må du først og fremst søke på egen hånd. Noen av  våre partneruniversiteter tilbyr tilgang til LL.M.-programmer på bakgrun av fullført 3./4. studieåret (se utlysning), disse programmene kan du søke på via oss. Ved å ta en mastergrad kan du få godkjent inntil 60 studiepoeng: For eksempel valgfagene på 5. studieåret (30 studiepoeng) og en masteroppgave (30 studiepoeng).

Hvor bør du reise?

Hvor skal man så dra? Oftest vil de fleste til engelskspråklig land, eller i alle fall til steder der undervisningen gis på engelsk. Det er forståelig siden engelsk er det fremmedspråk de fleste behersker best, men det betyr ikke nødvendigvis at dette er det beste valget. Det er de kontinentale (Civil Law) rettssystemene som er toneangivende i Europa. Derfor er det ikke tilstrekkelig å kjenne til anglo-amerikansk (Common Law) rett og ikke kunne andre språk enn engelsk. Man bør også beherske et eller flere av de andre store europeiske språkene, som tysk, fransk, spansk og italiensk. Delstudier i utlandet kan bidra til å løfte et av disse språkene opp fra elementært skolenivå til et nivå hvor du faktisk kan bruke språket.

I noen ikke-engelskspråklige land er det i de senere år opprettet engelskspråklige studietilbud som gjør det enklere for internasjonale studenter å studere der uten å kunne språket. Men dersom du reiser til for eksempel Tyskland, Frankrike eller Spania kreves det at du behersker språket på forhånd. Gjennom Lånekassen kan man få et språkstipend hvis man skal studere i et ikke-engelskspråklig land. For nærmere informasjon se Lånekassen.

Hvis du vet hvilket land du vil reise til, bør du undersøke om det finnes et eget informasjonskontor i Norge, f.eks. British Council, Fulbrightkontoret, Goethe Institutt, Senter for universitets- og høgskolesamarbeid med Frankrike osv. Det kan være lurt å oppsøke et slikt kontor for å få informasjon om studieopphold i det aktuelle landet, særlig i de tilfeller hvor UiO, ikke kan bidra med tilstrekkelig informasjon, eller hvis du har helt spesielle studieønsker eller spørsmål. Vær forberedt på å gjøre mye arbeid selv.

Trygg i utlandet 

Alle UiO-studenter som reiser på studieopphold i utlandet må sette seg inn i UiOs råd for sikkerhet og gjøre de nødvendige forberedelsene før avreise.

 

Publisert 22. apr. 2009 14:05 - Sist endret 18. juni 2020 11:41