Nordplus

Nordplus er Nordisk ministerråds samarbeidsprogram for utveksling av lærere og studenter innen høyere utdanning. Utvekslingen foregår mellom fagmiljøer (institutter) som har inngått Nordplus-avtaler seg i mellom innenfor et nettverk.

I SøknadsWeb vil du finne en liste over de land og institusjoner som Det juridiske fakultet har Nordplussavtaler med (Institusjonene er i SøknadsWeb merket med en "N"). Studenter ved Det juridiske fakultet som har takket ja til innstillingen for en Norpluss plass blir kontaktet av utenlandskonsulenten og blir bedt om å fylle ut de relevante søknader og returnere dem til Infosenteret/utenlandskoordinatoren. 

Gå til Nordplus...

Publisert 22. apr. 2009 14:47 - Sist endret 25. nov. 2009 23:04