Nettbrett for styre, råd og utvalg

Veiledninger for bruk av nettbrett til å lese sakspapirer elektronisk istedet for på papir, for de utvalgene som har innført dette.

GoodReader

Vi bruker programmet GoodReader for å distribuere møtepapirene til nettbrettene. Dette programmet lar deg lese papirene selv uten nettilgang og du kan legge inn kommentarer.

Brukerstøtte

Har du problemer med nettbrettet eller trenger opplæring, ta kontakt med din lokale IT-ansvarlig.

Eksterne brukere og studenter kontakter IT-seksjonen.