Opptak av video for undervisning

Auditorier og undervisningsrom

Du kan enkelt gjøre opptak av forelesningen dine, i alle fakultetets auditorier og undervisningsrom.

Studio

Ønsker du å lage et pedagogisk undervisningsopplegg med video, eller gjøre et forelesningsopptak som kan gjennbrukes.

Selvbetjent studio

Her kan du gjøre opptak på egenhånd, med fast oppsatt utstyr. Spesielt for deg som vil ha litt bedre lyd og bilde enn hva du får til hjemme eller på kontoret.

Hjemme/kontoret

Hva trenger du for å gjøre enkle opptak for bruk i undervisningen, enten du sitter hjemme eller på kontoret.

Kontaktpunkter

Hvorfor video?

I tillegg til opptak av en vanlig forelesning, så kan du for eksempel bruke videoer til å:

  • introdusere temaer og begreper
  • forklare vanskelige og kompliserte temaer
  • supplere annen undervisning
  • gi bakgrunnsstoff i forkant av undervisning, og dermed frigjøre tid til å gå mer i dybden i selve undervisningen