Opptak i Studio

Hva tilbys?

Opptak av video til bruk i undervisning. Full støtte til hele prosessen.

Hvor?

Studio ligger i Domus Juridica, rom 4114.

Hvem er dette for?

Alle ansatte ved Det juridiske fakultet.

Forberedelse

Vi har satt sammen en sjekkliste som du kan gå gjennom når du skal lage videoer.

Kontaktpunkt

Ta kontakt så hjelper vi deg på riktig vei ut fra dine behov: it-hjelp@jus.uio.no

Enkle videoer

 • Administrativ støtte til hele prosessen
 • Filmes mot nøytral bakgrunn. Veksler mellom bare presentasjonen, presentasjon og lærer eller bare lærer.
 • Lærer kan skrive på presentasjonen med et tilkoblet tegnebrett

Bistand til opptak

 • Administrasjonen hjelper til med selv opptaket, rigger lys og lyd
 • Lærer får med seg opptakene, og redigerer selv i den programvaren h*n behersker

Avanserte videoer

 • Administrativ støtte til hele prosessen
 • Eksempler kan være bruk av grafiske elementer, animasjoner o.l. Filming utenfor studio m.m. Her må man se på hvert enkelt tilfelle, og sette opp en plan for gjennomføringen/avklare ressursbruk
 • Kan gjennomføres lokalt, eller ved bruk av tjenester fra LINK

Hva har vi i studio?

Studio har et fast oppsett, med kamera mot en nøytral bakgrunn (evt. greenscreen ved behov). Vi har også godt med lys, og mikrofoner/mixer for lyd. I tillegg til å gjøre opptak av en lærer, så har vi også stoler/sofa slik at man f.eks. kan gjøre opptak av intervjuer eller samtaler.

Fordeler med opptak i studio

 • Direkte formidling: Foreleseren har blikket rett i kameraet, det gir seeren en opplevelse av å være i direkte kontakt med foreleser, og fokus og engasjement for presentasjonen kan lettere opprettholdes. Studenten er ikke tilskuer til en forelesning/presentasjon som er ment for noen «andre».
   
 • Visuell og kreativ formidling: En grønn bakgrunnsskjerm i studio gir mange muligheter for å bytte ut bakgrunnen med ulike visuelle presentasjonsverktøy som presentasjoner, illustrasjoner, skjermbilder, animasjoner etc.
   
 • Teknisk kvalitet og presentasjon: En godt forberedt presentasjon, med litt redigering i etterkant, kan bli en strukturert og læringseffektiv presentasjon fordi forleser formidler rett i kamera i en jevn strøm, uten pauser og opphold. Den tekniske kvaliteten blir bedre og mer strukturert enn ved opptak i forelesningssalen.

Hvordan bruke opptakene?

Opptak i studio kan egne seg for eksempel til å:

 • Introdusere temaer og begreper
 • Forklare vanskelige og kompliserte temaer
 • Supplere annen undervisning
 • Gi bakgrunnsstoff i forkant av undervisning, og dermed frigjøre tid til å gå mer i dybden i selve undervisningen

Opptak egner seg spesielt godt til innhold som kan gjenbrukes og ligge tilgjengelig over lengre tid. Det er mer ressurskrevende å gjøre studioopptak enn det å ta opp forelesninger "live". Det krever mer forberedelse fra lærer, og ressurser fra administrasjonen.