Opptak i selvbetjenings studio - Domus Bibliotheca

Selvbetjent studio er utstyrt med et godt kamera, grønn bakgrunn, en god mikfofon, studiobelysning, hev/senk bord og pc med touch skjerm. 

Hva tilbys?

Selvbetjenings studio er et rom utstyrt med en god mikrofon, kamera, studiolyssetting og grønnskjerm/bakgrunn, hvor ansatte kan gjøre opptak til undervisning helt selv og få et bedre resultat enn på kontoret/hjemmekontoret. 

Hvor?

Selvbetjenings studio ligger i Domus Bibliotheca, rom 329a. Se plantegninger for DB.

Hvem er dette for?

Alle ansatte ved Det juridiske fakultet.

Selvbetjenings studio krever reservasjon i kalendersystemet med Outlook eller Webmail, og heter «Bibliotheca: Selvbetjenings studio». 

Se timeplan for rommet her.

Sjekkliste

Før du begynner opptak i selvbetjenings studio, er det viktig at du går gjennom denne sjekklisten.

Kontaktpunkt

Telefon: 228 50001

E-post: it-hjelp@jus.uio.no