Opptak med Zoom

Ta i bruk Zoom

Zoom for lærere: oppsett og basisfunksjoner

Det er bare de første par minuttene av denne videoen som er relevant i denne sammenhengen. Nemlig frem til Zoom er ferdig installert og starter opp.

Hvordan gjøre opptak uten tilhørere i Zoom:

 

 

Publisert 2. juni 2020 18:38 - Sist endret 1. mars 2021 18:53