Opptak i studio

Vil du bruke video som del av ditt undervisnings-opplegg? Det finnes muligheter for å gjøre opptak i studio både på fakultetet og på Blindern.

Opptak i studio har flere fordeler

 • Direkte formidling: Foreleseren har blikket rett i kameraet, det gir seeren en opplevelse av å være i direkte kontakt med foreleser, og fokus og engasjement for presentasjonen kan lettere opprettholdes. Studenten er ikke tilskuer til en forelesning/presentasjon som er ment for noen «andre».
   
 • Visuell og kreativ formidling: En grønn bakgrunnsskjerm i studio gir mange muligheter for å bytte ut bakgrunnen med ulike visuelle presentasjonsverktøy som PP-slides, illustrasjoner, skjermbilder, animasjoner etc.
   
 • Teknisk kvalitet og presentasjon: En godt forberedt presentasjon, med litt redigering i etterkant, kan bli en strukturert og læringseffektiv presentasjon fordi forleser formidler rett i kamera i en jevn strøm, uten pauser og opphold. Den tekniske kvaliteten blir bedre og mer strukturert enn ved opptak i forelesningssalen.
   

Hvordan bruke opptakene?

Opptak i studio kan egne seg for eksempel til å:

 • Introdusere temaer og begreper
 • Forklare vanskelige og kompliserte temaer
 • Supplere annen undervisning
 • Gi bakgrunnsstoff i forkant av undervisning, og dermed frigjøre tid til å gå mer i dybden i selve undervisningen

Opptak egner seg spesielt godt til innhold som kan gjenbrukes og ligge tilgjengelig over lengre tid. Det er mer ressurskrevende å gjøre studioopptak enn det å podcaste eller filme forelesninger "live". Det krever mer forberedelse fra lærer, og en ressurs fra IT-seksjonen må være tilstede under opptaket, samt foreta eventuell redigering i etterkant.

Alla Pozdakova har filmet introduksjonsforelesning til bachelorstudenter i vårt studio - se klippet under.

 
Last ned mediefil

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson

Dersom du ønsker mer informasjon om opptak i studio eller ønsker å avtale tid for et slikt opptak, kontakt: elisabeth.ulleberg@jus.uio.no

Publisert 4. jan. 2017 11:26 - Sist endret 17. feb. 2017 13:05