Dag Wiese Schartum

Bilde av Dag Wiese Schartum
English version of this page
Telefon +47-22850077
Faks +47-22850152
Brukernavn
Besøksadresse Domus Nova St. Olavs plass 5 4. etasje
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Yrkesbakgrunn

 • Professor 1997
 • Førsteamanuensis 1994
 • Etablerte og ledet Avdeling for forvaltningsinformatikk, 1993 – dd.
 • Dr. juris 1993
 • Stipendiat 1987 - 1992
 • Vitenskapelig assistent 1983-1986
 • Cand. Jur 1983

Forskning

Mine primære forskningsområder er elektronisk forvaltning, personvern og rettsteknologi. Hovedaktiviteten innen forskning i 2017 vil være knyttet til prosjektet IT-system for utarbeidelse av lover og forskrifter mv. (Regelverkshjelpen) Så langt har prosjektet frambragt en prototyp av "Regelverkshjelpen", et IT-verktøy for skriving av lover og forskrifter. Prosjektet fortsetter i 2017. Planen er å utvikle en fullskala språkmodul som skal understøtte klarspråk-ambisjonen i norsk forvaltning. Arbeidet skjer i nært samarbeid med Lovdata.

Undervisning

Jeg er programansvarlig for bachelorprogrammet Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet (DRI) og master i Forvaltningsinformatikk (FINF), og emneansvarlig for alle emner med kodene DRI og FINF, og underviser og veileder i tilknytning til disse. I tillegg veileder jeg studenter på master i rettsvitenskap.

Verv

Diverse

 • Nestleder, SERI, 2014 – dd.
 • Styremedlem i Norsk forening for jus og edb (NFJE)
 • Leder, SERI, 2007 - 2014

I tillegg har jeg hatt diverse andre verv som nå er avsluttet; bl.a. leder av Nettnemda, koordinator for UiOs interfakultære forskningsinnsats, Kommunikasjon: Teknologi og kultur (KTK), og medlem av programkomiteen for Informasjonsteknologi og samfunn, Norges forskningsråd.

Lovutvalg

 • Medlem av Sikkerhetsutvalget for utredning av ny sikkerhetslov, 2016.
 • Medlem av utvalg i Justisdepartementet for vurdering av utveksling av informasjon om spesielt farlige innsatte i fengsler, 2012.
 • Medlem av Metodekontrollutvalget for utredning av inngripende etterforskningsmetoder, 2009.
 • Utredet behov for rettslig regulering av personnummer og biometri (med Lee A Bygrave) etter oppdrag fra justisdepartementet, 2008.
 • Gjennomførte evaluering av personopplysningsloven (med Lee A Bygrave) etter oppdrag fra justisdepartementet, 2006.
 • Medlem av Helseforskningslovutvalget, 2005.
 • Medlem av utvalg for å vurdere bestemmelser i arbeidsmiljøloven om kontroll med arbeidstakere, 2002.
 • Medlem av referansegruppe for utarbeidelse av helseregisterloven, 2001.
 • Medlem av Skauge-utvalget (som foreslo personopplysningsloven), 1997.

Tidligere prosjekter

Security i transport. Personvernets grenser
Rapport: Personvern og transportsikkerhet

IT-støtte for arbeid med lovsaker (LovIT)- forprosjekt
Rapport: IT-støtte for arbeid med lovsaker

 

Emneord: Rettsinformatikk, eForvaltning, Personvern

Publikasjoner

 • Schartum, Dag Wiese (2016). Law and algorithms in the public domain. Etikk i praksis.  ISSN 1890-3991.  10(1), s 15- 26 . doi: 10.5324/eip.v10i1.1973
 • Schartum, Dag Wiese (2016). Making privacy by design operative. International Journal of Law and Information Technology.  ISSN 0967-0769.  24(2), s 151- 175 . doi: 10.1093/ijlit/eaw002
 • Schartum, Dag Wiese & Tranvik, Tommy (2015). Betydningen av lovteknikk ved ivaretakelse av arbeidstakeres personvern. Nordisk Administrativt Tidsskrift.  ISSN 0029-1285.  2015(1)
 • Schartum, Dag Wiese (2014). Kan automatiseringsvennlig lovgivning gi bedre lover?, I: Dag Wiese Schartum; Anne Gunn Berge Bekken & Lee Andrew Bygrave (red.),  Jon Bing En hyllest///A tribute.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205468504.  Kapittel.  s 230 - 247
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Automatisk virkende rettsregler - Om PLING-juss og systemrettssikkerhet i elektronisk forvaltning, I: Marius Stub; Ida Hjort Kraby (red.),  Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02201-7.  s 253 - 266
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Legal definitions and semantic interoperability in electronic government, In Dag Wiese Schartum & Anne Gunn Berge Bekken (ed.),  Yulex 2013.  Senter for rettsinformatikk / Avdeling for forvaltningsinformatikk.  ISBN 9788272261503.  kapittel.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Legaldefinisjoner i nyere norske lover. Terminologen.  ISSN 1893-8191.  1(1), s 8- 38
 • Schartum, Dag Wiese (2012). Om forholdet mellom forvaltningslover og tilknyttede skjemaer, I: Dag Wiese Schartum & Anne Gunn Berge Bekken (red.),  Yulex 2012.  Unipub forlag.  ISBN 9788272261428.  kapittel.  s 121 - 137
 • Schartum, Dag Wiese (2012). Rettslig aspekter ved analyse av bruksmønstre knyttet til digitale TV-sendinger, I:  To arbeider i prosjektet Road to Media-AwareUser-Dependent Self-Adaptive Networks (R2D2).  Unipub forlag.  ISBN 9788272261411.  del 2.  s 43 - 100
 • Schartum, Dag Wiese (2011). Developing eGovernment Systems - legal, technological and organizational aspects, In Dag Wiese Schartum & Anne Gunn Berge Bekken (ed.),  Yulex 2011.  Senter for rettsinformatikk / Avdeling for forvaltningsinformatikk.  ISBN 978-82-7226-139-8.  Kapittel 5.  s 69 - 94
 • Schartum, Dag Wiese (2011). Om forholdet mellom forvaltningslover og tilknyttede skjemaer. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  50(9), s 551- 566

Se alle arbeider i Cristin

 • Bygrave, Lee Andrew & Schartum, Dag Wiese (2016). Personvern i informasjonssamfunnet: En innføring i vern av personopplysninger. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245020342.  359 s.
 • Schartum, Dag Wiese & Bygrave, Lee A (2016). Personvern i informasjonssamfunnet. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2034-2.  361 s.
 • Schartum, Dag Wiese (2015). Den elektroniske forvaltningen og loven. Kommuneforlaget.  ISBN 9788244621625.  265 s.
 • Schartum, Dag Wiese; Bekken, Anne Gunn Berge & Bygrave, Lee Andrew (red.) (2014). Jon Bing En hyllest///A tribute. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205468504.  441 s.
 • Schartum, Dag Wiese & Bekken, Anne Gunn Berge (red.) (2013). Yulex 2013. Senter for rettsinformatikk / Avdeling for forvaltningsinformatikk.  ISBN 9788272261503.  232 s.
 • Schartum, Dag Wiese & Bekken, Anne Gunn Berge (red.) (2012). Yulex 2012. Unipub forlag.  ISBN 9788272261428.  205 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Schartum, Dag Wiese (2016). A system approach to regulation of information and communication technology.
 • Schartum, Dag Wiese (2016). Behov for endringer i reguleringen av den elektroniske forvaltningen.
 • Schartum, Dag Wiese (2016). From algorithmic law to automation-friendly legislation . Computers and Law https://www.scl.org/.
 • Schartum, Dag Wiese (2016). Hva er personvern?.
 • Schartum, Dag Wiese (2016). Presentasjon av Regelverkshjelpen.
 • Schartum, Dag Wiese (2016). Presentasjon for Forvaltningslovutvalget.
 • Schartum, Dag Wiese (2016). Rettssikkerhet i en digitalisert og automatisert forvaltning.
 • Schartum, Dag Wiese (2016). Samtykke til å behandle personopplysninger i offentlig forvaltning.
 • Schartum, Dag Wiese (2016). Transformation of Law into Algorithm.
 • Schartum, Dag Wiese (2015). Crowdsourcing Legislation and the Legislative Process.
 • Schartum, Dag Wiese (2015). Den elektroniske forvaltningen og loven.
 • Schartum, Dag Wiese (2015). Elektronisk forvaltning: Hvilke valg står vi overfor?.
 • Schartum, Dag Wiese (2015). Fra lov til programkode.
 • Schartum, Dag Wiese (2015). Hvilke lovregler gjelder for arbeidsgivers kontroll med ansatte?.
 • Schartum, Dag Wiese (2015). Informert samtykke til primær og sekundær behandling av helseopplysninger.
 • Schartum, Dag Wiese (2015). Kan loven beskytte oss mot overvåkingssamfunnet?.
 • Schartum, Dag Wiese (2015). Making privacy by design operable.
 • Schartum, Dag Wiese (2015). Noe om systemutvikling og regelverksutvikling.
 • Schartum, Dag Wiese (2015). Privacy by design: Forslag til metode for å bygge personvern inn i systemløsninger.
 • Schartum, Dag Wiese (2015). RFID, Geo-localization and Internet of Things.
 • Schartum, Dag Wiese (2015). Regelverkshjelpen - a brief presentation.
 • Schartum, Dag Wiese (2015). Regelverkshjelpen - en presentasjon.
 • Schartum, Dag Wiese (2015). Samtykke som innebygget personvern i IT-systemer.
 • Schartum, Dag Wiese (2014). An Attempt to Make Privacy by Design Intelligible.
 • Schartum, Dag Wiese (2014). Automation and legislation: Should the legislative process be renewed?.
 • Schartum, Dag Wiese (2014). «Automatiseringsvennlig lovgivning: Bør lover utarbeides på en ny måte?».
 • Schartum, Dag Wiese (2014). Den digitale forvaltning og loven.
 • Schartum, Dag Wiese (2014). Digitalisering i offentlig sektor.
 • Schartum, Dag Wiese (2014). Elektronisk forvaltning og automatisering: betydning for ansatte.
 • Schartum, Dag Wiese (2014). «Elektronisk selvbetjening – fremskritt eller selvskudd?».
 • Schartum, Dag Wiese (2014). Hvilke lovregler gjelder for arbeidsgivers kontroll med ansatte?.
 • Schartum, Dag Wiese (2014). Innebygget personvern.
 • Schartum, Dag Wiese (2014). Jon Bing’s contribution to research on eGovernment.
 • Schartum, Dag Wiese (2014). Protecting privacy of employees.
 • Schartum, Dag Wiese (2014). Regelverkshjelpen og klartspråk.
 • Schartum, Dag Wiese (2014). Systemutvikling:Hva bør være bestemmende?(og hvem bør bestemme?).
 • Schartum, Dag Wiese; Hannemyr, Gisle & Tranvik, Tommy (2014). Use of personal locationdata by the police : Technologies, experiences and assessments of effects.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Automatisering av forvaltningsavgjørelser.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Automatisering av forvaltningsavgjørelser og premissene for dette.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Blir det sikrere med sikkerhetsregler?.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Forslaget til ny personvernforordning i EU.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Juridiske argumenter og forutsetninger for digitalisering.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Lokale avtaler om feltteknologi: Hva kan forbedres og hvordan?.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Lovens ord som vern mot overvåking og kontroll.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Noen grunner til at forslaget til pasientjournallov og ny helseregisterlov ikke bør vedtas.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Personopplysningslovgivning: Oversikt og samspill med annen lovgivning.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Regulating localization and tracking technologies.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Rettslig regulering av personvern: Det umuliges kunst?.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Rettslige aspekter ved feltteknologi i arbeidslivet.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Rettssikkerhet på boks.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Skråblikk på forslaget til nye helselover.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Systemutvikling i rettslig perspektiv.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Systemutvikling som regelverksutvikling.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). Teknikker og prinsipper for regulering av personvern.
 • Schartum, Dag Wiese (2013). The Role of Law in eGovernment.
 • Schartum, Dag Wiese (2012). Automatisering av forvaltningsavgjørelser (særlig enkeltvedtak).
 • Schartum, Dag Wiese (2012). Automatisering i offentlig forvaltning.
 • Schartum, Dag Wiese (2012). Automatisert saksbehandling: Velsignelser og forbannelser.
 • Schartum, Dag Wiese (2012). Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet .
 • Schartum, Dag Wiese (2012). Den som ikke har noe å skjule ... Om overvåking i en rettsstat.
 • Schartum, Dag Wiese (2012). Fra lov til innebygget personvern.
 • Schartum, Dag Wiese (2012). Identity and biometrics from a legal perspective.
 • Schartum, Dag Wiese (2012). Kort presentasjon av SERIs forskning.
 • Schartum, Dag Wiese (2012). Når kan rettslig regulering av informasjonssikkerhet sies å være hensiktsmessig?.
 • Schartum, Dag Wiese (2012). Om framtidige regulering av personvern: Forordning, direktiv, lov.
 • Schartum, Dag Wiese (2012). Oversikt over personvernlovgivning.
 • Schartum, Dag Wiese (2012). Personvern på nettet .
 • Schartum, Dag Wiese (2012). Personvernrett og elektroniske spor.
 • Schartum, Dag Wiese (2012). Rettslige aspekter ved analyse av bruksmønstre knyttet til digitale TV-sendinger.
 • Schartum, Dag Wiese (2012). Semantisk rettslig interoperabilitet – horisontale og vertikale aspekter.
 • Schartum, Dag Wiese & Read, Darren (2012). To arbeider i prosjektet Road to Media-AwareUser-Dependent Self-Adaptive Networks (R2D2).
 • Schartum, Dag Wiese (2011). Bør forvaltningsloven revideres med tanke på automatisert rettsanvendelse?.
 • Schartum, Dag Wiese (2011). Fra lovtekst til programkode.
 • Schartum, Dag Wiese (2011). Hva bør en metadatastrategi inneholde?.
 • Schartum, Dag Wiese (2011). Hvilken beskyttelse gir loven av arbeidstakeres personvern?.
 • Schartum, Dag Wiese (2011). Hvordan kan bedre hjelpemidler for lovgiver gi enklere og bedre lover?.
 • Schartum, Dag Wiese (2011). Legal and Semantic Interoperability as Part of Government Communication Policy.
 • Schartum, Dag Wiese (2011). Legaldefinisjoner i nyere norske lover.
 • Schartum, Dag Wiese (2011). Legaldefinisjoner i nyere norske lover og spørsmålet om semantisk interoperabilitet.
 • Schartum, Dag Wiese (2011). May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?.
 • Schartum, Dag Wiese (2011). Mulige endringer i personvernlovgivningen i Europa.
 • Schartum, Dag Wiese (2011). Oversikt over og innføring i personopplysningsretten.
 • Schartum, Dag Wiese (2011). Overvåking i en rettsstat.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. mars 2008 09:51 - Sist endret 19. des. 2016 21:00