Organisering

CELL er et senter for fremragende utdanning (SFU) ved Det juridiske fakultet, UiO. Fagansatte, studenter, administrasjon og bibliotek ved fakultetet er involvert i ledelse og koordinering.

Organisasjonskart

Organisasjonskart for CELL
Organisasjonskartet til CELL (illustrasjon: UiO)

Ledelse og styring

CELLs lederteam:

  • Senterleder: Professor Malcolm Langford
  • Student Senterleder: Johanne Maria Rohde Larsen
  • Administrativ koordinator: Kristin Steen Slåttå
  • Faglig koordinator: Hilde Westbye

Lederteamet har ansvar for den daglige oppfølgingen av senterets virksomhet.

Koordineringsteamet, som også omfatter lederteamet, har overordnet ansvar for CELL som faglig helhet. Koordineringsteamet møtes hver måned og er beslutningsorgan i større og prinsipielle saker.   

De fem pilarene 

Den faglige virksomheten i CELL er organisert i grupper - de fem pilarene. Pilarene jobber med nøkkelferdigheter som jusstudenter skal utvikle gjennom rettsstudiet: 

  • Tvisteløsning (Dispute Resolution)  
  • Muntlige ferdigheter og prosedyre (Verbal skills & advocacy)
  • Digitale ferdigheter (The Digital pillar)
  • Juridisk praksis og klinikk (Clinical Legal Education)
  • Skrivetrening og (klar)språk (Writing and (Plain) Language)

Fagansatte og studenter i de ulike pilarene

Hver pilar ledes av en student og en fagansatt. Pilarene samarbeider gjerne på tvers om prosjekter og aktiviteter.

Studentledere og CELL studentteam

CELL er et senter som ledes og driftes med studenter, og de inngår i senterets organisasjon på alle nivåer.

Senteret ledes i samarbeid av en fagansatt og en studentleder, og hver pilar ledes i samarbeid av en fagansatt og en studentleder. CELLs studenter har også et eget student-team som møtes jevnlig.

Studenter deltar i faglige fora, deltar i dialog om og utvikling av emner ved fakultetet, utarbeider egne ressurser, presenterer innlegg og er medforfattere i rapporter og kronikker.

CELL Norge

Senteret samarbeider med de juridiske fakultetene i Bergen og Tromsø, under paraplyen CELL Norge. Bergen og Tromsø bisto i søknadsarbeidet for SFUet. 

De tre juridiske fakultetene skal utarbeide et mandat for det videre samarbeidet i løpet av 2020.

Rådgivende paneler

Et rådgivende panel med amerikanske og europeiske akademikere er opprettet. Panelet gir tilbakemeldinger på prosjekter, strategi og visjon. Medlemmer i panelet er: 

Det juridiske fakultets arbeidsgiverpanel og CELL har jevnlig dialog om senterets virksomhet.

Publisert 31. aug. 2020 12:55 - Sist endret 11. nov. 2020 08:09