Nyhetsbrev fra CELL - September 2021

Semesteret er godt i gang og hos CELL er det full aktivitet! Få med deg den nye podcastserien Fremtidens Jurist, intervju med vår nye studentsenterleder Øystein Kolstad Kvalø og mye mer!

Bildet kan inneholde: person, hode, hake, smil, universitetsplassen, Øystein Kolstad Kvalø

Øystein Kolstad Kvalø er ny studentsenterleder ved CELL. Han ser frem til å bidra mer inn i prosjektene ved CELL (foto: Thea Dahlborg / UiO). 

Ny studentsenterleder ved CELL

Cell satser nå enda mer på studentmedvirkning og har nå fått Øystein Kolstad Kvalø inn som studentsenterleder på fulltid. Les mer om saken her.

Ny podastserie fra CELL og JUSSPODDEN

Gjestene i andre episode "Digitale rettsaker" med Magni Elsheim, Tobias Mahler og Astri Rønningen Stautland
Gjestene i andre episode "Digitale rettsaker" med Magni Elsheim, Tobias Mahler og Astri Rønningen Stautland

I samarbeid med CELL har jusspodden produsert en podcast serie i fire deler, Fremtidens jurist i et digitalisert samfunn. I podcasten, som ledes av jusstudent Marianne Reinertsen, inviteres eksperter og studenter til å snakke om jus og digitalisering. Temaene for de fire episodene omfatter blant annet digital utenforskap, digitale rettsaker og kunstig inteligens teknologi.

Podcasten Fremtidens jurist i et digitalisert samfunn, kan du finne her.

Evalueringsrapport om hjemmeeksamener høsten 2020

Bildet kan inneholde: datamaskin, personlig datamaskin, laptop, produkt, azure.Vi har publisert vår tredje evalueringsrapport om hjemmeeksamener, denne gang for høsten 2020. Hovedinntrykket er at det fremdeles er et flertall av studentene anser hjemmeeksamen som en egnet eksamensform som er like rettferdig som skoleeksamen – til tross for at man høsten 2020 vendte tilbake til bokstavkarakterer. De mest fornøyde studentene finner vi i et fag med 72 timers hjemmeeksamen, hvor samarbeid og kollokvering mellom studentene oppfordres til – kanskje dette er veien å gå for fremtidige hjemmeeksamener? 

Les rapporten i sin helhet her (PDF).

LILO arrangerer legal tech-meetup

Bildet kan inneholde: person, hode, hake, smil, produkt.

I samarbeid med Lexolve-gründer Merete Nygaard arrangerer LILO legal tech-meetup! Her kan du lære mer om hva som rører seg i krysningsfeltet mellom juss og teknologi, og du kan bli kjent med andre som har en interesse for eller jobber med legal tech. Deltakelse er gratis, og alle er velkomne. 22. september kl. 17, på MESH. Se mer informasjon og påmelding her

CELLs høringssvar til Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren 

Bildet kan inneholde: vann, anlegg, tartan, mennesker i naturen, lykkelig.

Kunnskapsdepartementet har sendt en ny Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren på høring, som skal vare fra 2021 til 2025. I vårt høringssvar pekte vi blant annet på behovet for en forskningsbasert strategi, universitetene som innovasjonsaktører, utvikling av læringsanalyse-verktøy og behovet for ressurser for å drive omstillingsarbeid. 

Les vårt høringssvar her (PDF)

 

 

Publisert 20. sep. 2021 14:18 - Sist endret 23. mai 2022 15:02