Studenter fra UiO fikk priser i prestisjefull prosedyrekonkurranse

Verdens største prosedyrekonkurranse ble arrangert i mars. For første gang på 20 år stilte Det juridiske fakultet ved UiO med et lag.

Ellen, Kanwarjot og Michelle står foran en talerstol, mens billder av Melissa og Maria er innfelt i bildet

Årets Jessup-lag fra Det juridiske fakultet ved UiO. Fra venstre: Ellen Bennin Brataas, Kanwarjot Kaur og Michelle Roberts. På bildene til høyre: Melissa Sabamali og Maria Koch Haugane. (Foto: Thea Dahlborg, privat).

24. mars gikk Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, også kjent som Jessup, av stabelen. Prosedyrekonkurransen, som arrangereres i Washington D.C., er den største og eldste konkurransen av sitt slag, og trekker årlig til seg studentlag fra over 700 universiteter og 90 land.

For første gang siden 2000 stilte UiO med eget lag i konkurransen. Laget bestod av Melissa Sabamali, Michelle Roberts, Maria Koch Haugane, Kanwarjot Kaur og Ellen Bennin Brataas, som alle er studenter på Master i rettsvitenskap. I løpet av undervisningsåret har studentene fått tett oppfølging og veiledning av Jørgen Sørgard Skjold, Johann Ruben Leiss og Nicola Claire Strain.

Å få jusstudenter ved UiO til å delta i internasjonale prosedyrekonkurranser er en del av en større satsing fra CELL og Det juridiske fakultet. I CELL-prosjektet prosedyresatsing, ledet av Maria Astrup Hjort og Melissa Sabamali, jobbes det nå med å få prosedyre integrert i undervisningen på fakultetet for å bidra til å styrke studentenes skriftlige og muntlige ferdigheter. Sammen med fakultetet har CELL vært med på å gi støtte til Jessup-laget, og Jessup-laget har selv bidratt til prosedyrerelatert undervisning på første og andre studieår av Master i rettvitenskap.

Folkerettslig tematikk

Jessup er en prosedyrekonkurranse som tar for seg folkerettslige temaer. Her får studentene fordype seg i folkerettslige problemstillinger ved å føre en fiktiv rettssak for en internasjonal domstol. I konkurransen opptrer laget som både saksøker og saksøkt, og får dermed et dypere innblikk i folkeretten.

I år angikk saken cyber warfare og misinformasjon ved gjennomføring av et folkevalg. Deltakerne prosederte blant annet på uavklarte folkerettslige spørsmål om beslag i servere på utlandet, føring av ulovlig ervervet bevis og ytringsfrihet på sosiale medier.

– Det har vært en lærerik prosess, forteller Melissa Sabamali. – Det å ha jobbet så intenst med konkrete rettsspørsmål, gjerne spørsmål som er nokså omdiskutert/uavklart, har gjort at man tilnærmer seg rettskildene på en helt annen måte. Man blir tvunget til å ta stilling til hva som er gode og dårlige juridiske argumenter, særlig når man har dommere som stiller spørsmål/griller deg under de muntlige prosedyrene.

Melissa fra Jessup-laget prosederer foran et kamera, mens Ellen og Michelle sitter i bakgrunnen og følger med
Jessup ble i år arrangert digialt. Her er studentene i gang med å prosedere i konkurransen. Fra venstre: Michelle Roberts, Ellen Bennin Brataas og Melissa Sabamali. (Foto: Nicola Claire Strain)

Hekta på prosedyre

Både Ellen Bennin Brataas og Kanwarjot Kaur har deltatt i internasjonale prosedyrekonkurranser tidligere, gjennom Telders Moot Court i Haag. Begge har gjennom dette blitt bitt av prosedyrebasillen, og valgte derfor å søke om å delta på Jessup.

 Jeg deltok i Telders i 2019, og har vært studentveileder i den konkurransen i to år, før jeg deltok i Jessup. Jeg har rett og slett blitt hekta på prosedyre og internasjonal rett. Da jeg fikk vite at fakultetet ønsket å samle et Jessup-lag, så måtte jeg søke, forteller Ellen Bennin Brataas.

For nykommerne Maria Koch Haugane og Michelle Roberts ga opplevelsen også mersmak:

 Deltakelse i Jessup ga mersmak for det å være i retten, forteller Maria.  Det ga også praktiske kunnskaper i form av å skrive prosesskriv, bygge opp en sak fra bunnen av, muntlig argumentasjon og bedre engelskkunnskaper. Jessup var en unik erfaring som inspirerte og viste hvorfor jussen er viktig, og hvordan den kan brukes for å løse faktiske problemstillinger ute i verden.

– Jeg har oppdaget en ny forkjærlighet for folkeretten, sier Michelle Roberts. – Det er lenge siden jeg hadde det på studiene og jeg hadde egentlig ikke tenkt på det som et område jeg hadde spesiell interesse for, men gjennom konkurransen fikk jeg en ny forståelse for International Court of Justice (ICJ), hvordan folkeretten henger sammen, hvor viktig den er og hvor spennende dette rettsområdet egentlig er.

Fikk ikke reist til Washington D.C.

Konkurransen, som vanligvis holdes fysisk i Washington D.C., ble som følge av korona arrangert digitalt. Derfor ble det ingen reise til USA for laget. Et lite plaster på såret ble derimot at deler av laget fikk anledning til å delta i Jessup European Friendly Rounds i Budapest. Her møtte de andre konkurrerende lag fra Europa og fikk øve seg før den offisielle Jessup konkurransen ble avholdt.

– Det har vært en fantastisk og lærerik opplevelse. Særlig "friendly"-rundene som vi deltok på i Budapest, gav et inntrykk av hvordan det er å delta i et normalår, når alt ikke må skje digitalt. Vi møtte mange fine mennesker fra hele verden, og noen har jeg holdt kontakten med, forteller Michelle.

Ikke minst opplevde studentene at det å konkurrere i en internasjonal konkurranse var med på å gi de nye perspektiver på rettspraksis:

– Det er kult at det er internasjonalt. Det gir en mulighet til å se hvordan jusstudenter rundt om i verden angriper de samme rettsspørsmålene, forteller Melissa, som også ble Top 20 Best Oralist i Friendly-rundene.

Michelle Roberts, Ellen Bennin Brataas, Melissa Sabamali. European Friendly Rounds i Budapest
Fra venstre: Michelle Roberts, Ellen Bennin Brataas og Melissa Sabamali. UiO-laget fikk ikke reise til Washington D.C. på grunn av korona, men i stedet fikk de delta fysisk på Jessup European Friendly Rounds som ble arrangert i Budapest. Her fikk de øve til den store konkurransen med andre lag fra Europa. Til høyre fra den digitale konkurransen. (Foto: Nicola Claire Strain).

Arbeidskrevende, men lærerikt

Selv om studentene oppgir at det har vært en morsom og sosial opplevelse, så legger de ikke skjul på at det å delta i en internasjonal prosedyrekonkurranse er arbeidskrevende.

– Det er mye jobb å delta i en internasjonal prosedyrekonkurranse, og du konkurrerer mot de alle beste studentene fra hele verden. Men det er virkelig verdt det, sier Ellen. – Det er ingen andre fag på studiet som gir deg som student de typer muligheter som man får ved å representere fakultetet i en av konkurransene.

– Det har vært helt utrolig lærerikt, morsomt og veldig mye arbeid, forteller Kanwarjot. – Man lærer virkelig mye om de folkerettslige fagområdene som saken dreier seg om, slik at man kan stå og svare på kompliserte spørsmål om folkeretten fra dommere på stående fot i de muntlige rundene. Selv om det er mye jobb, gir det en veldig god mestringsfølelse. I tillegg er det kjempegøy å være en del av et lag som jobber så mye sammen over lang tid.

Og selv om laget ikke gikk videre til "The Advanced Rounds", så var ikke arbeidsinnsatsen forgjeves, laget ble nemlig kåret til årets beste nye lag og til "Best applicant memorials at International Rounds".

Ved spørsmål om studentene ville anbefalt å delta i en internasjonal prosedyrekonkurranse er studentene samstemte:

– Absolutt! Det er en opplevelse som er like gøy som den er lærerik. Å komme seg litt ut av lesesalen og lære å bruke jussen på en mer "hands-on" måte, samtidig som man får studiepoeng, er helt klart å anbefale. Jessup er utvilsomt noe av det mest givende jeg har gjort i løpet av studiene, forteller Michelle Roberts.

Om opplevelsen kan Maria Koch Haugane fortelle: – Opplevelsen kan oppsummeres i tre ord: inspirerende, hardt arbeid og mye latter.


Bli med på internasjonale prosedyrekonkurranser!

Er du en jusstudent med gryende interesse for prosedyre? Søk om å bli med på enten Jessup, Telders eller Nuremberg prosedyrekonkurranse til neste år!

Søknadsfrist er 16. mai. Søknadsskjema finner du her.

Publisert 13. mai 2022 13:00 - Sist endret 13. mai 2022 14:24