English version of this page

Vil du bli en del av fakultetets lag i en internasjonal prosedyrekonkurranse?

For studieperioden 2022/2023 satser fakultetet på deltakelse i tre ulike internasjonale prosedyrekonkurranser. I den forbindelse er vi på utkikk etter engasjerte studenter som kan representere UiO ved disse konkurransene!

Tre dommere sitter ved et podie i den internasjonale domstolen, én student prosederer og flere tilskuere følger med

I Telders prosedyrekonkurranse får studentene mulighet til å bryne seg på dommere fra International Court of Justice. (Foto: Telders).

Gjennom deltakelse i en prosedyrekonkurranse vil du få muligheten til å ta i bruk den juridiske metoden utenfor lesesalen, og få dypdykket i et interessant sakskompleks. I tillegg vil du få godkjent 10 studiepoeng gjennom valgemnet JUS5040 – Moot Courts.

Vi ser etter 4–5 studenter for hver av konkurransene. Du må ha fullført første studieår. Alle konkurransene gjennomføres på engelsk, og du må derfor beherske språket godt, både muntlig og skriftlig. Det er forventet at studentene setter av tid til forberedelser, som vil starte allerede neste semester. Langs veien vil lagene bli veiledet av tidligere deltakere, samt professorer ved fakultetet.

Påmeldingen er nå åpen, og søknadsfristen er 16. mai. En student kan kun delta i én av konkurransene på samme tid, men du kan søke deg inn til flere av konkurransene med samme søknad. Husk å eventuelt spesifisere dette i din søknad.

Søk om å delta her

Under følger informasjon om hver av konkurransene, samt kontaktinformasjon til veiledere. Skulle du ha noen spørsmål, er det bare å sende en mail til veilederne for konkurransene. Det avholdes også et informasjonsmøte den 10. mai (lenke til Facebook-arrangement).

Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2023

Jessup er verdens største prosedyrekonkurranse og avholdes i Washington D.C. Konkurransen er en simulasjon av en fiktiv sak mellom to stater og prosederes for Den internasjonale domstolen.

For mer info om Jessup, les her (lenke til Jessup sin offisielle nettside).

Kontaktinformasjon til veiledere for Jessup

Kanwarjot Kaur (kanwarjot.kaur@student.jus.uio.no)

Ellen Bennin Brataas (e.b.brataas@student.jus.uio.no)

Telders International Law Moot Court Competition 2023

Telders er Europas største folkerettslige prosedyrekonkurranse, og avholdes i Haag. Konkurransen er en simulasjon av en fiktiv sak mellom to stater og prosederes for Den internasjonale domstolen. Finalerunden avholdes i fredspalasset i Haag.

For mer info om Telders, les her (lenke til Telders sin offisielle nettside).

Kontaktinformasjon til veiledere for Telders

Sander Stokke (sander.stokke@nchr.uio.no)

Maria Koch Haugane (m.k.haugane@student.jus.uio.no)

Nuremberg Moot Court 2022/2023

Nuremberg-konkurransen er en internasjonal prosedyrekonkurranse som omhandler internasjonal strafferett, og avholdes i Nuremberg, Tyskland. Konkurransen er dermed en simulasjon av en fiktiv sak som går for Den internasjonale strafferettsdomstolen.

For mer info om Nuremberg, les her (lenke til Nuremberg sin offisielle nettside).

Kontaktinformasjon til veiledere for Nuremberg

Melissa Sabamali (melissa.sabamali@student.jus.uio.no)

Lisa Dyrud (lisa.dyrud@student.jus.uio.no)

Overordnet ansvar for alle konkurransene

Johann Ruben Leiss, Førsteamanuensis II (Associate Professor II) UiO, Førsteamanuensis Høgskolen i Innlandet (j.r.leiss@jus.uio.no)

Jørgen Sørgard Skjold, Førsteamanuensis II (Associate Professor II) UiO, Rådgiver, Rettsavdelingen, Utenriksdepartementets (j.s.skjold@jus.uio.no)

Fakultetets deltakelse i disse prosedyrekonkurransene er støttet av CELL: Centre on Experiential Legal Learning.

Publisert 27. apr. 2022 12:01 - Sist endret 28. apr. 2022 16:41