Økt interesse for skrivetrening

Vi ser en økt interesse for innleveringsoppgaver og Skrivelab ved Det juridiske fakultet.

Student med penn og papir foran en pc

Fakultetet og CELL har de senere årene jobbet for å utvide skrivetreningstilbudet (foto: UiO/Oda Hveem).

De siste årene har CELL (Centre on Experiential Legal Learning) arbeidet med videreutvikling av ordningen for fakultetsoppgaver og kursoppgaver ved fakultetet, og vi har sett en stor interesse for dette blant studentene. Målet er at alle studentene på 1. og 2. studieår får skriveveiledning på skriveverkstedene og skriftlige tilbakemeldinger på sine innleveringer.

Ordningen finansieres av fakultetet og driftes av CELL, men det er læringsassistentene som jobber direkte med studentene og gir dem veiledning på tekstene sine.

Skriveverkstedene

CELL startet opp Skrivelab ved fakultetet i 2021. På skriveverkstedene kan studentene møte andre studenter og samarbeide om sine juridiske tekster. Dette bidrar til utvikling av en positiv delingskultur blant studentene. På skriveverkstedene tilbys også veiledning fra læringsassistenter som har opplæring og erfaring som skriveveiledere. 

Les mer om Skrivelab.

Innleveringsoppgavene

Gjennom Master i rettsvitenskap skal studentene lære seg å skrive gode juridiske tekster. Derfor gis de mange innleveringsoppgaver hvor de kan øve seg på å skrive.

Det viktigste studentene trenger for å utvikle skriveferdighetene sine er å få konstruktive tilbakemeldinger på egen tekst. Dette gjøres ved at innleveringsoppgaver på 1. og 2. studieår gjennomgås av læringsassistenter med opplæring som oppgaverettere. Disse skriver gode og nyttige tilbakemeldinger til hver enkelt student.

Fordelen med å bruke studentrettere istedenfor juristrettere (ferdig utdannede jurister) er at studentretterne er tettere på studentene som går på fakultetet i dag og de kan bruke et språk som oppleves forståelig og nært. Studentene vil nok også med studentretter oppleve prosessen som mer "ufarlig". 

Se ressurser om å skrive gode juridiske tekster

Fornøyde studenter

Det er en veldig interesse for skriveverkstedene blant studentene. Totalt har mellom 250 og 350 studenter deltatt på et skriveverksted våren 2022. I evalueringene er en overveldende gruppe studenter veldig fornøyd (74 % svarte at veiledningen var nyttig eller svært nyttig, og 73 % svarte det samme om samarbeidet med medstudenter).

For å øke oppmøtet enda mer har nå alle skriveverkstedene blitt lagt inn i timeplanen til studentene på 1. og 2. studieår for høsten 2022, slik at de lettere kan finne fram og møte opp. 

Læringsassistentene

Skrivelab skal først og fremst gagne studentene som deltar, men utgjør også en bonus-fordel for læringsassistentene som bistår. Fakultetet ansetter hvert semester mellom 80 og 100 læringsassistenter.

Å være læringsassistent er en lærerik erfaring. I tillegg til lønn og generell arbeidserfaring får de også opplæring innenfor pedagogikk og de utvikler sine egne evner innenfor faglig veiledning og juridisk tekstskriving. Dette er av stor verdi i deres utvikling til å bli gode jurister og i tilbakemeldingene fra skriveveilederne sier de at oppdraget i Skrivelab har vært givende. 

Vi ser en økt interesse for ordningen både i rekrutteringen av læringsassistenter og ved økt mengde oppdrag som har kommet inn til Skrivelab for høsten 2022. 

Har du spørsmål om Skrivelab ved CELL?
Kontakt: Kristine Hansen

CELL, Centre on Experiential Legal Learning, har siden 1. juni 2020 hatt status som Senter for fremragende utdanning (SFU). CELL vil bidra med mer pedagogisk opplæring av læringsassistenter ved fakultetet, arbeide for å styrke samarbeidet mellom assistenter og fagmiljøet og øke bruken av læringsassistenter til flere fag og emner enn i dag.

Publisert 19. sep. 2022 10:22 - Sist endret 19. sep. 2022 10:27