Lena Sisula-Tulokas: Æresdoktorforelesning 2014

Lena Sisula-Tulokas utnevnes til æresdoktor ved UiO, og holder forelesningen "EU-inspirerad schablonkompensation - en ny ersättningsform?".

Lena Sisula-Tulokas (født 1945) kreeres til æresdoktor ved UiO i Aulaen tirsdag 2.september.

Lena Sisula-Tulokas (født 1945) er en sentral privatrettsforsker på internasjonalt nivå.

Hennes vitenskapelige produksjon ligger hovedsakelig innen erstatningsrett og kontraktsrett, og da særlig sjørett og annen transportrett.

Gjennom sin forskning i sjørettslige fag har hun vært en sentral del av det nordiske sjørettsmiljøet. Hun er varamedlem av styret for Nordisk institutt for sjørett ved UiO.

Sisula-Tulokas avla den juridiske doktorgraden ved Helsingfors universitet i 1985 med en avhandling om transportrett. Siden 1998 har hun vært professor i privatrett på samme sted.

Hun er medlem av Finske Vetenskaps-Societeten og Suomen Tiedeakatemia (Finnish Academy of Science and Letters), tidligere leder av Juridiska Föreningen i Finland og har en rekke andre akademiske verv.

Hun har deltatt aktivt i lovgivningsarbeid, blant annet som leder av en komité som forberedte endringer i den finske sjøloven.

Forelesningen er åpen for alle.

Publisert 15. aug. 2014 13:02 - Sist endret 27. okt. 2017 12:52