Prøveforelesninger

Tidligere

Tid og sted: 12. nov. 2020, opptak

Cand. polit Hilgunn Olsen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Straff og skadereduksjon i narkotikapolitikken, idealer og realiteter.

Tid og sted: 8. okt. 2020 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica and zoom

Aled Dilwyn Fisher will give a trial lecture for the prescribed topic: The Indian National Rural Employment Guarantee Act ( NREGA), living rights, hegemony and socio-ecological crises in India 

Tid og sted: 1. okt. 2020, opptak

Master of Laws Rosa Manzo will give a trial lecture for the prescribed topic: Climate change and human rights.

Tid og sted: 24. sep. 2020 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Cand. jur Kai Spurkland avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Politiets plikt til å yte bistand til offentlige kontrolletater, særlig ved gjennomføring av statlige og kommunale helsemyndigheters vedtak.

Tid og sted: 21. sep. 2020, opptak

Master of Laws Astrid Iversen will give a trial lecture for the prescribed topic: Sustainable Debt Restructuring: Possibilities and Challenges under International Law

Tid og sted: 27. aug. 2020 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Master in Criminology Anja Emilie Kruse will give a trial lecture for the prescribed topic: What can we learn from men's accounts of sexual violating behaviour and what are the benefits and dangers of engaging with them?

Tid og sted: 17. juni 2020 10:1511:00, zoom

Hanna Ahlström will give a trial lecture for the prescribed topic: How might systems thinking impact on our development of law and ethics in the context of sustainable business?  

Tid og sted: 3. juni 2020, opptak

Gunnhild Storbekkrønning Solli ved Instiutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Domstolskontroll ved brudd på EØS-rettslige forpliktelser på miljøforvaltningsrettens område  

Tid og sted: 11. mai 2020, zoom

Master i rettsvitenskap Johan Vorland Wibye ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt tema:  "Rettslig tenkning i lys av koronapandemien: Styres vi best ved lov? Fordeler og ulemper ved å styre menneskelig atferd gjennom rettsregler og gjennom formaninger, anbefalinger, gode råd og opplysning"

Tid og sted: 24. apr. 2020, zoom

Solveig Laugerud will give a trial lecture for the prescribed topic: Situating Norway in the global struggle against sexual violence: comparative perspectives on legal systems, discursive regimes and the role of non-state actors   

Tid: 17. apr. 2020

Samson Yoseph Esayas will give a trial lecture for the prescribed topic:

The Interface between Data Protection Rules and Competition Law  

Tid og sted: 25. feb. 2020 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Domus Academica

Master i rettsvitenskap Henriette N. Tøssebro ved Insitutt for offentlig rett avholder prøveforelesning  over oppgitt emne: Rett og plikt til omgjøring av vedtak etter utlendingsloven

Tid og sted: 21. feb. 2020 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Yuliya Chernykh ved Instiutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How should arbitration institutions and investment tribunals deal with problems associated with application of municipal law to contract interpretation?

Tid og sted: 11. feb. 2020 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Master i rettsvitenskap Sjur Swensen Ellingsæter ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

The European deposit insurance scheme and the future of national bank insolvency law

 

Tid og sted: 5. des. 2019 10:1511:00, Theologisk eksamenssal, 2. etg. Domus Academica

Master of Laws Basang Wangdui  ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The concept of the purpose of the company and its impact on the corporate governance discussion  

Tid og sted: 29. nov. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Domus Academica

Master i rettsvitenskap Erlend Eriksen Gjein ved Instiutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Aksjeselskapers samfunnsansvar

Bilde av Anne Kjersti Befring
Tid og sted: 4. nov. 2019 10:1511:00, Auditorium 14, 2. etasje, Domus Bibliotheca

Anne Kjersti Befring holder prøveforelesning for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet helserett/livsvitenskap. Forelesningen er åpen for alle.

Tid og sted: 1. nov. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Domus Academica

Master i rettsvitenksap Eléonore Maitre-Ekern avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How do the concepts of eco-efficiency and of sufficiency relate to strategies for a circular economy? Explain their legal status and relevance.

 

Tid og sted: 31. okt. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Master i rettsvitenskap Karsten Brynildsrud avholder prøveforelesning over oppgitt emne:  Straff av barn som begår alvorlig kriminalitet

Tid og sted: 7. okt. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Natalia Torres Zuniga ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The Margin of Appreciation in the Latin-American System of Human Rights

Tid og sted: 27. sep. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i kriminologi Jenny Maria Lundgaard avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Grenser for selvdisiplinering og selvsensur i politiforskning.

Tid og sted: 6. sep. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Linn Cecilie Anker-Sørensen ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Legal aspects of the use of proxy advisors

Tid og sted: 23. aug. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

LL.M Kevin McGillivray ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of choice of forum and choice of law clauses in cloud contracts by businesses, consumers and governments

Tid og sted: 16. aug. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Margrét Vala Kristjánsdóttir avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Legal homogeneity after 25 year EEA - status, challenges and solutions  

Tid og sted: 27. juni 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Ludovica Chiussi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The proposed UN treaty on transnational corporations and human rights: progress or confusion?