Prøveforelesninger

Kommende

Tid og sted: 27. sep. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i kriminologi Jenny Maria Lundgaard avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Grenser for selvdisiplinering og selvsensur i politiforskning.

Tid og sted: 7. okt. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Natalia Torres Zuniga ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: kommer!

Tidligere

Tid og sted: 6. sep. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Linn Cecilie Anker-Sørensen ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Legal aspects of the use of proxy advisors

Tid og sted: 23. aug. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

LL.M Kevin McGillivray ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of choice of forum and choice of law clauses in cloud contracts by businesses, consumers and governments

Tid og sted: 16. aug. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Margrét Vala Kristjánsdóttir avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Legal homogeneity after 25 year EEA - status, challenges and solutions  

Tid og sted: 27. juni 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Ludovica Chiussi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The proposed UN treaty on transnational corporations and human rights: progress or confusion?

Tid og sted: 18. juni 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. polit Lisbeth Fullu Skyberg  ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Prinsippet om fri bevisvurdering i et komparativt rettshistorisk og psykologisk perspektiv  

Tid og sted: 6. juni 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

 Cand. jur. Katrine Kjærheim Fredwall ved Institutt for Privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Lovfestet og ulovfestet representasjonsrett i ekteskap og samboerskap

Tid og sted: 22. mai 2019 14:1515:00, Auditorium 14, 2. etasje, Domus Bibliotheca

Jørn Øyrehagen Sunde holder prøveforelesning for stilling som professor innenfor fagområdet rettshistorie. Forelesningen er åpen for alle.

Tid og sted: 3. mai 2019 09:1510:00, Seminarrom Asbjørn Eide, Cort Adelers gate 30

Amrei Müller avholder prøveforelesning for utlyst førsteamanuensisstilling i EMK over oppgitt emne: EMKs stilling og betydning for å sikre bedre beskyttelse av menneskerettighetene i det norske rettssystemet.

Tid og sted: 29. apr. 2019 13:1514:00, Seminarrom Asbjørn Eide, Cort Adelers gate 30

Marius Emberland avholder prøveforelesning for utlyst førsteamanuensisstilling i EMK over oppgitt emne: EMKs stilling og betydning for å sikre bedre beskyttelse av menneskerettighetene i det norske rettssystemet.

Tid og sted: 26. apr. 2019 12:1513:00, Seminarrom Asbjørn Eide, Cort Adelers gate 30

Matthew Saul avholder prøveforelesning for utlyst førsteamanuensisstilling i EMK over oppgitt emne: EMKs stilling og betydning for å sikre bedre beskyttelse av menneskerettighetene i det norske rettssystemet.

Tid og sted: 29. mars 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Anne Kjersti Befring ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Pbrl. § 1-3 bokstav c som skranke for pasientrettigheter overfor personell uten pasientkontakt i pasientforløp med genetisk kartlegging

Tid og sted: 8. feb. 2019 10:1511:00, Professorboligen

Johann Ruben Leiss ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

‘The law is not a matter of existence only, but also a matter of interpretation. International law as understood by one country is not necessarily the same as that understood by another country. From this flows the principle of self-interpretation and self-appreciation, according to which “each State establishes for itself its legal situation vis-à-vis other States”’. P. Weil, ‘The Court Cannot Conclude Definitively … Non Liquet Revisited’ (1997) 109 Columbia Journal of Transnational Law 109, 119. Is there in international law a principle of self-interpretation and self-appreciation?

 

Tid og sted: 24. jan. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Sofie A. E. Høgestøl ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Individual and collective responsibility for international crimes

Tid og sted: 22. jan. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Gøril Bjerkan ved institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Det offentliges ansvar for selvstendige oppdragstakere

Tid og sted: 30. nov. 2018 11:1512:00, Gamle fetsal, 1. etg. Urbygningen

Camilla Guldahl Cooper (LLM) ved Forsvarets Høgskole avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "The role of Rules of Engagement in the use of unmanned systems for attack purposes, with a distinction between remotely-operated, semi-autonomous and autonomous systems."

Tid og sted: 7. nov. 2018 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Andreas Van den Heuvel ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: En kritisk fremstilling av EU-domstolens rettspraksis i Laval-kvartetten

 

Tid og sted: 18. sep. 2018 10:1511:00, Gamle fetsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Marie Nesvik ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Omgåelse (fraude à la loi) i norsk internasjonal privatrett, særlig belyst gjennom anvendelse av bekvemmelighetsflagg i sjøfartsforhold

 

Tid og sted: 26. juni 2018 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Sondre Torp Helmersen ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What is the current and future role of teachings as a subsidiary means for the determination of rules of international Law?

Tid og sted: 31. mai 2018 10:1511:00, Auditorium 4. 2. etg. Urbygningen

Milos Novovic ved Institutt for Privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: GDPR - how will it affect the business models of Google and facebook?

Tid og sted: 28. mai 2018 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Anniken Sørlie avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The Yogyakarte Principle 18, trans-specific healthcare and 'passing': normative reflections

Tid og sted: 30. apr. 2018 10:1511:00, Gamle festal, 1. etg. Urbygningen

Sevda Clark ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne:  Reflections on how legal and multi- and interdisciplinary  methods in human rights law and research have developed over time.

Tid og sted: 27. apr. 2018 10:1511:00, Gamle festasal, 1. etg Urbygningen

Cand. Philol. Ole Henrik Borchgrevink Hansen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How to stem the waves of hate speech and narrow-mindedness? The role of education.

Tid og sted: 12. apr. 2018 10:1511:00, Gamle festal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Caroline Bang Stordrange ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:  Opplysningsplikt i løpende kommersielle kontraktsforhold