Prøveforelesninger

Kommende

Tid og sted: 16. mars 2020 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Domus Academica

Master i rettssosiologi Solveig Laugerud ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kommer!

Tid og sted: 16. apr. 2020 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Domus Academica

Cand. polit Janne Henriette Ingarsdotter Helgesen ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi og Politihøgskolen i Oslo avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kommer!

Tidligere

Tid og sted: 25. feb. 2020 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Domus Academica

Master i rettsvitenskap Henriette N. Tøssebro ved Insitutt for offentlig rett avholder prøveforelesning  over oppgitt emne: Rett og plikt til omgjøring av vedtak etter utlendingsloven

Tid og sted: 21. feb. 2020 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Yuliya Chernykh ved Instiutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How should arbitration institutions and investment tribunals deal with problems associated with application of municipal law to contract interpretation?

Tid og sted: 11. feb. 2020 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Master i rettsvitenskap Sjur Swensen Ellingsæter ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

The European deposit insurance scheme and the future of national bank insolvency law

 

Tid og sted: 5. des. 2019 10:1511:00, Theologisk eksamenssal, 2. etg. Domus Academica

Master of Laws Basang Wangdui  ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The concept of the purpose of the company and its impact on the corporate governance discussion  

Tid og sted: 29. nov. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Domus Academica

Master i rettsvitenskap Erlend Eriksen Gjein ved Instiutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Aksjeselskapers samfunnsansvar

Bilde av Anne Kjersti Befring
Tid og sted: 4. nov. 2019 10:1511:00, Auditorium 14, 2. etasje, Domus Bibliotheca

Anne Kjersti Befring holder prøveforelesning for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet helserett/livsvitenskap. Forelesningen er åpen for alle.

Tid og sted: 1. nov. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Domus Academica

Master i rettsvitenksap Eléonore Maitre-Ekern avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How do the concepts of eco-efficiency and of sufficiency relate to strategies for a circular economy? Explain their legal status and relevance.

 

Tid og sted: 31. okt. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Master i rettsvitenskap Karsten Brynildsrud avholder prøveforelesning over oppgitt emne:  Straff av barn som begår alvorlig kriminalitet

Tid og sted: 7. okt. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Natalia Torres Zuniga ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The Margin of Appreciation in the Latin-American System of Human Rights

Tid og sted: 27. sep. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i kriminologi Jenny Maria Lundgaard avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Grenser for selvdisiplinering og selvsensur i politiforskning.

Tid og sted: 6. sep. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Linn Cecilie Anker-Sørensen ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Legal aspects of the use of proxy advisors

Tid og sted: 23. aug. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

LL.M Kevin McGillivray ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of choice of forum and choice of law clauses in cloud contracts by businesses, consumers and governments

Tid og sted: 16. aug. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Margrét Vala Kristjánsdóttir avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Legal homogeneity after 25 year EEA - status, challenges and solutions  

Tid og sted: 27. juni 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Ludovica Chiussi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The proposed UN treaty on transnational corporations and human rights: progress or confusion?

Tid og sted: 18. juni 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. polit Lisbeth Fullu Skyberg  ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Prinsippet om fri bevisvurdering i et komparativt rettshistorisk og psykologisk perspektiv  

Tid og sted: 6. juni 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

 Cand. jur. Katrine Kjærheim Fredwall ved Institutt for Privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Lovfestet og ulovfestet representasjonsrett i ekteskap og samboerskap

Tid og sted: 22. mai 2019 14:1515:00, Auditorium 14, 2. etasje, Domus Bibliotheca

Jørn Øyrehagen Sunde holder prøveforelesning for stilling som professor innenfor fagområdet rettshistorie. Forelesningen er åpen for alle.

Tid og sted: 3. mai 2019 09:1510:00, Seminarrom Asbjørn Eide, Cort Adelers gate 30

Amrei Müller avholder prøveforelesning for utlyst førsteamanuensisstilling i EMK over oppgitt emne: EMKs stilling og betydning for å sikre bedre beskyttelse av menneskerettighetene i det norske rettssystemet.

Tid og sted: 29. apr. 2019 13:1514:00, Seminarrom Asbjørn Eide, Cort Adelers gate 30

Marius Emberland avholder prøveforelesning for utlyst førsteamanuensisstilling i EMK over oppgitt emne: EMKs stilling og betydning for å sikre bedre beskyttelse av menneskerettighetene i det norske rettssystemet.

Tid og sted: 26. apr. 2019 12:1513:00, Seminarrom Asbjørn Eide, Cort Adelers gate 30

Matthew Saul avholder prøveforelesning for utlyst førsteamanuensisstilling i EMK over oppgitt emne: EMKs stilling og betydning for å sikre bedre beskyttelse av menneskerettighetene i det norske rettssystemet.

Tid og sted: 29. mars 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Anne Kjersti Befring ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Pbrl. § 1-3 bokstav c som skranke for pasientrettigheter overfor personell uten pasientkontakt i pasientforløp med genetisk kartlegging

Tid og sted: 8. feb. 2019 10:1511:00, Professorboligen

Johann Ruben Leiss ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

‘The law is not a matter of existence only, but also a matter of interpretation. International law as understood by one country is not necessarily the same as that understood by another country. From this flows the principle of self-interpretation and self-appreciation, according to which “each State establishes for itself its legal situation vis-à-vis other States”’. P. Weil, ‘The Court Cannot Conclude Definitively … Non Liquet Revisited’ (1997) 109 Columbia Journal of Transnational Law 109, 119. Is there in international law a principle of self-interpretation and self-appreciation?

 

Tid og sted: 24. jan. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Sofie A. E. Høgestøl ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Individual and collective responsibility for international crimes