Prøveforelesninger

Tidligere

Tid og sted: 22. juni 2021 10:1511:00, zoom

Cand.psych. Kristina Kepinska Jakobsen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «En avhørspsykologisk analyse av Gjenopptakelseskommisjonens bemerkninger om avhørsteknikkene i etterforskningen av Baneheia-drapene, jfr. sak 2020/82».

Tid og sted: 14. juni 2021 10:1511:00, zoom

Master i rettsvitenskap Ingvild Bruce ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Surveillance and Artificial Intelligence

Tid og sted: 10. juni 2021, Record

Master of Administration and Organization Theory Martin Nøkleberg will give a trial lecture for the degree of Ph.D on a prescribed topic, entitled: Security as Necessary Evil? The local disruption of global transport flows: a Norwegian perspective

Tid og sted: 4. juni 2021, zoom

Master of Laws Irina Fodchenko will give a trial lecture for the degree of Ph.D on a prescribed topic, entitled: 

The EU-Russia investment regime in the petroleum/energy sector in light of EU restrictions on Russia, and Russian restrictions on EU  

Tid og sted: 28. apr. 2021, opptak

John Todd-Kvam will give a trial lecture on the prescribed topic, entitled: A comparison of processes and structures of desistance and/or the role of probation between Norway and other countries

Tid og sted: 21. apr. 2021, opptak

Cand. Jur. Anette Pernille Hemmingby ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kontraktsomlegging i varige kontraktsforhold.

Tid: 22. mars 2021

Domenico Zipoli at Norwegian Centre for Human Rights will give a trial lecture on the prescribed topic, entitled: Tracking the impact of the UN human rights system on the domestic level - benefits and pitfalls.

Tid og sted: 19. mars 2021 10:1511:00, zoom

Cand. jur Jørgen Sørgard Skjold ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Primitive vs developed international legal order:  the role of dispute settlement and enforcement

Tid og sted: 12. feb. 2021 10:1511:00, zoom

Master i rettsvitenskap Johannes Hygen Meyer ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Erstatning ved tap av ferie- og fritidsopplevelser

Tid og sted: 12. nov. 2020, opptak

Cand. polit Hilgunn Olsen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Straff og skadereduksjon i narkotikapolitikken, idealer og realiteter.

Tid og sted: 8. okt. 2020 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica and zoom

Aled Dilwyn Fisher will give a trial lecture for the prescribed topic: The Indian National Rural Employment Guarantee Act ( NREGA), living rights, hegemony and socio-ecological crises in India 

Tid og sted: 1. okt. 2020, opptak

Master of Laws Rosa Manzo will give a trial lecture for the prescribed topic: Climate change and human rights.

Tid og sted: 24. sep. 2020 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Cand. jur Kai Spurkland avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Politiets plikt til å yte bistand til offentlige kontrolletater, særlig ved gjennomføring av statlige og kommunale helsemyndigheters vedtak.

Tid og sted: 21. sep. 2020, opptak

Master of Laws Astrid Iversen will give a trial lecture for the prescribed topic: Sustainable Debt Restructuring: Possibilities and Challenges under International Law

Tid og sted: 27. aug. 2020 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Master in Criminology Anja Emilie Kruse will give a trial lecture for the prescribed topic: What can we learn from men's accounts of sexual violating behaviour and what are the benefits and dangers of engaging with them?

Tid og sted: 17. juni 2020 10:1511:00, zoom

Hanna Ahlström will give a trial lecture for the prescribed topic: How might systems thinking impact on our development of law and ethics in the context of sustainable business?  

Tid og sted: 3. juni 2020, opptak

Gunnhild Storbekkrønning Solli ved Instiutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Domstolskontroll ved brudd på EØS-rettslige forpliktelser på miljøforvaltningsrettens område  

Tid og sted: 11. mai 2020, zoom

Master i rettsvitenskap Johan Vorland Wibye ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt tema:  "Rettslig tenkning i lys av koronapandemien: Styres vi best ved lov? Fordeler og ulemper ved å styre menneskelig atferd gjennom rettsregler og gjennom formaninger, anbefalinger, gode råd og opplysning"

Tid og sted: 24. apr. 2020, zoom

Solveig Laugerud will give a trial lecture for the prescribed topic: Situating Norway in the global struggle against sexual violence: comparative perspectives on legal systems, discursive regimes and the role of non-state actors   

Tid: 17. apr. 2020

Samson Yoseph Esayas will give a trial lecture for the prescribed topic:

The Interface between Data Protection Rules and Competition Law  

Tid og sted: 25. feb. 2020 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Domus Academica

Master i rettsvitenskap Henriette N. Tøssebro ved Insitutt for offentlig rett avholder prøveforelesning  over oppgitt emne: Rett og plikt til omgjøring av vedtak etter utlendingsloven

Tid og sted: 21. feb. 2020 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Yuliya Chernykh ved Instiutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How should arbitration institutions and investment tribunals deal with problems associated with application of municipal law to contract interpretation?

Tid og sted: 11. feb. 2020 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Master i rettsvitenskap Sjur Swensen Ellingsæter ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

The European deposit insurance scheme and the future of national bank insolvency law

 

Tid og sted: 5. des. 2019 10:1511:00, Theologisk eksamenssal, 2. etg. Domus Academica

Master of Laws Basang Wangdui  ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The concept of the purpose of the company and its impact on the corporate governance discussion  

Tid og sted: 29. nov. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Domus Academica

Master i rettsvitenskap Erlend Eriksen Gjein ved Instiutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Aksjeselskapers samfunnsansvar