Prøveforelesninger

Kommende

Tid og sted: 6. sep. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Linn Cecilie Anker-Sørensen ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Legal aspects of the use of proxy advisors

Tidligere

Tid og sted: 23. aug. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

LL.M Kevin McGillivray ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of choice of forum and choice of law clauses in cloud contracts by businesses, consumers and governments

Tid og sted: 16. aug. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Margrét Vala Kristjánsdóttir avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Legal homogeneity after 25 year EEA - status, challenges and solutions  

Tid og sted: 27. juni 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Ludovica Chiussi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The proposed UN treaty on transnational corporations and human rights: progress or confusion?

Tid og sted: 18. juni 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. polit Lisbeth Fullu Skyberg  ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Prinsippet om fri bevisvurdering i et komparativt rettshistorisk og psykologisk perspektiv  

Tid og sted: 6. juni 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

 Cand. jur. Katrine Kjærheim Fredwall ved Institutt for Privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Lovfestet og ulovfestet representasjonsrett i ekteskap og samboerskap

Tid og sted: 22. mai 2019 14:1515:00, Auditorium 14, 2. etasje, Domus Bibliotheca

Jørn Øyrehagen Sunde holder prøveforelesning for stilling som professor innenfor fagområdet rettshistorie. Forelesningen er åpen for alle.

Tid og sted: 3. mai 2019 09:1510:00, Seminarrom Asbjørn Eide, Cort Adelers gate 30

Amrei Müller avholder prøveforelesning for utlyst førsteamanuensisstilling i EMK over oppgitt emne: EMKs stilling og betydning for å sikre bedre beskyttelse av menneskerettighetene i det norske rettssystemet.

Tid og sted: 29. apr. 2019 13:1514:00, Seminarrom Asbjørn Eide, Cort Adelers gate 30

Marius Emberland avholder prøveforelesning for utlyst førsteamanuensisstilling i EMK over oppgitt emne: EMKs stilling og betydning for å sikre bedre beskyttelse av menneskerettighetene i det norske rettssystemet.

Tid og sted: 26. apr. 2019 12:1513:00, Seminarrom Asbjørn Eide, Cort Adelers gate 30

Matthew Saul avholder prøveforelesning for utlyst førsteamanuensisstilling i EMK over oppgitt emne: EMKs stilling og betydning for å sikre bedre beskyttelse av menneskerettighetene i det norske rettssystemet.

Tid og sted: 29. mars 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Anne Kjersti Befring ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Pbrl. § 1-3 bokstav c som skranke for pasientrettigheter overfor personell uten pasientkontakt i pasientforløp med genetisk kartlegging

Tid og sted: 8. feb. 2019 10:1511:00, Professorboligen

Johann Ruben Leiss ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

‘The law is not a matter of existence only, but also a matter of interpretation. International law as understood by one country is not necessarily the same as that understood by another country. From this flows the principle of self-interpretation and self-appreciation, according to which “each State establishes for itself its legal situation vis-à-vis other States”’. P. Weil, ‘The Court Cannot Conclude Definitively … Non Liquet Revisited’ (1997) 109 Columbia Journal of Transnational Law 109, 119. Is there in international law a principle of self-interpretation and self-appreciation?

 

Tid og sted: 24. jan. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Sofie A. E. Høgestøl ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Individual and collective responsibility for international crimes

Tid og sted: 22. jan. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Gøril Bjerkan ved institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Det offentliges ansvar for selvstendige oppdragstakere

Tid og sted: 30. nov. 2018 11:1512:00, Gamle fetsal, 1. etg. Urbygningen

Camilla Guldahl Cooper (LLM) ved Forsvarets Høgskole avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "The role of Rules of Engagement in the use of unmanned systems for attack purposes, with a distinction between remotely-operated, semi-autonomous and autonomous systems."

Tid og sted: 7. nov. 2018 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Andreas Van den Heuvel ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: En kritisk fremstilling av EU-domstolens rettspraksis i Laval-kvartetten

 

Tid og sted: 18. sep. 2018 10:1511:00, Gamle fetsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Marie Nesvik ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Omgåelse (fraude à la loi) i norsk internasjonal privatrett, særlig belyst gjennom anvendelse av bekvemmelighetsflagg i sjøfartsforhold

 

Tid og sted: 26. juni 2018 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Sondre Torp Helmersen ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What is the current and future role of teachings as a subsidiary means for the determination of rules of international Law?

Tid og sted: 31. mai 2018 10:1511:00, Auditorium 4. 2. etg. Urbygningen

Milos Novovic ved Institutt for Privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: GDPR - how will it affect the business models of Google and facebook?

Tid og sted: 28. mai 2018 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Anniken Sørlie avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The Yogyakarte Principle 18, trans-specific healthcare and 'passing': normative reflections

Tid og sted: 30. apr. 2018 10:1511:00, Gamle festal, 1. etg. Urbygningen

Sevda Clark ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne:  Reflections on how legal and multi- and interdisciplinary  methods in human rights law and research have developed over time.

Tid og sted: 27. apr. 2018 10:1511:00, Gamle festasal, 1. etg Urbygningen

Cand. Philol. Ole Henrik Borchgrevink Hansen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How to stem the waves of hate speech and narrow-mindedness? The role of education.

Tid og sted: 12. apr. 2018 10:1511:00, Gamle festal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Caroline Bang Stordrange ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:  Opplysningsplikt i løpende kommersielle kontraktsforhold

Tid og sted: 9. apr. 2018 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur. Olav Haugen Moen ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Menneskerettigheters betydning for norsk forvaltningsrett.

Tid og sted: 8. mars 2018 10:1511:00, Gamle festal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettssosiologi Rune Ellefsen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: In the dissertation, the trajectory of the British animal rights campaigners Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC) serves as a starting point from which to develop theories of the dynamics of social movement and the policing of conflict. In other words, the conflict between SHAC and Huntingdon Life Sciences (HLS) serves as a starting point for Ellefsen’s analysis of the relationship between protest and protest policing. For his trial lecture the committee would like Ellefsen to assess how the theories, models and concepts he relates to and develops in the dissertation hold up to other cases of protest and protest policing.