Disputaser ved Det juridiske fakultet

Oversikt over kunngjorte disputaser.

Kommende disputaser

Tid og sted: 7. nov. 2018 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Andreas Van den Heuvel ved institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Minstelønn - forpliktelser, begrensninger og løsninger.

Tid og sted: 30. nov. 2018 12:15 - 16:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

LLM Camilla Guldahl Cooper ved Forsvarets Høgskole vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: NATOs engasjementsregler. Om engasjementsregler, selvforsvar og bruk av makt i væpnet konflikt

Original tittel: NATO Rules of Engagement: On ROE, self-defence and the use of force during armed conflict

Disputasen vil foregå på Engelsk