Disputaser ved Det juridiske fakultet

Oversikt over kunngjorte disputaser.

Kommende 5 dager

28 mai
Tid og sted: 28. mai 2018 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i Rettsvitenskap Anniken Sørlie ved Institutt for Offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d; The Right to Gender Identity. A grounded life cycle perspective

Flere kommende disputaser

Tid og sted: 31. mai 2018 11:15 - 15:00, Auditorium 4, 2. etg. Urbygningen

Milos Novovic ved Institutt for Privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d. Licensing of User-Generated Content: How Online Platforms Exploit Users’ Copyrighted Works

Tid og sted: 26. juni 2018 11:15 - 15:00, Gamle fetsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Sondre Torp Helmersen ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: The Application of Teachings by the International Court of Justice