Disputaser ved Det juridiske fakultet

Oversikt over kunngjorte disputaser.

Kommende disputaser

Bildet kan inneholde: slips, herre, hvitkrage-arbeider, hake, dress.
Tid og sted: 11. feb. 2020 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg Domus Academica

Master i rettsvitenskap Sjur Swensen Ellingsæter ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Kreditorprioritet og finansiell stabilitet: En studie av fremveksten og begrunnelsene for kreditorhierarkiet i EU/EØS-rettens bankinsolvensrett

Original tittel: Creditor Priority and Financial Stability: A study of the emergence and rationales of the creditor hierarchy in EU and EEA bank insolvency law  

Disputasen vil foregå på engelsk

Bildet kan inneholde: kvinne, ansikt, dame, portrett, svart og hvit.
Tid og sted: 21. feb. 2020 11:1515:00, Gamle festal, 1. etg.

Master i rettsvitenskap Yuliya Chernykh ved Instiutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Avtaletolkning i investeringsvoldgift

Original tittel: Contract Interpretation in Investment Treaty Arbitration

Disputasen vil foregå på Engelsk