Disputaser ved Det juridiske fakultet

Oversikt over kunngjorte disputaser.

Kommende 5 dager

23 aug.
Bildet kan inneholde: panne, hake, hvitkrage-arbeider.
Tid og sted: 23. aug. 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

LL.M Kevin McGillivray ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Government Cloud Procurement: Contracts, Data Protection, and the Quest for Compliance

Flere kommende disputaser

Tid og sted: 6. sep. 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Linn Cecilie Anker-Sørensen ved Institutt for Privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Det sammensatte konsernet - analyse av EUs svar på skjulte kontroll-strukturer

Original tittel: The Multifaceted Corporate Group. Testing EU’s response to hidden control structures

Disputasen vil foregå på engelsk