Disputaser ved Det juridiske fakultet

Oversikt over kunngjorte disputaser.

Kommende 5 dager

20 okt.
Tid og sted: 20. okt. 2017 11:15 - 15:00, Auditorium 4, 2. etg Urbygningen, Karl Johansgt. 47

Master i Kriminologi Siv Rebekka Runhovde vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Policing the Illegal Trade in Wildlife. A Study of Norway and Uganda