Disputaser ved Det juridiske fakultet

Oversikt over kunngjorte disputaser.

Kommende 5 dager

27 juni
Tid og sted: 27. juni 2019 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Ludovica Chiussi ved Norsk senter for menneskerettigheter og Universitetet i Bologna vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d :

Selskaper, alminnelige rettsprinsipper og menneskeretter

Original tittel: Corporations and Human Rights- under General Principles of Law

Disputasen vil foregå på Engelsk