Disputaser ved Det juridiske fakultet

Oversikt over kunngjorte disputaser.

Kommende 5 dager

18 jan.
Bildet kan inneholde: person, panne, nese, smil, hake.
Tid og sted: 18. jan. 2022 11:3015:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Master i rettsvitenskap Anders Narvestad ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Høyesterett og folkeretten