Disputaser ved Det juridiske fakultet

Oversikt over kunngjorte disputaser.

Kommende disputaser

Tid og sted: 29. nov. 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg, Domus Acacemica

Master i rettsvitenskap Erlend Eriksen Gjein ved Instiututt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Aksjeklasser: Adgangen til å regulere aksjeeiers rettigheter og forpliktelser i aksjeklasser  

Tid og sted: 5. des. 2019 11:1512:00, Auditorium 6, 2. etg. Domus Academica

Basang Wangdui ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: The Supervisory Role of the Board in China: A Comparative Study of Legal Evolution, Transplantation and Influence from Germany and the United States.