Disputaser ved Det juridiske fakultet

Oversikt over kunngjorte disputaser.

Kommende disputaser

Bildet kan inneholde: klær, briller, briller, visjon omsorg, leppe.
Tid og sted: 12. feb. 2021 11:1515:00, zoom

Master i rettsvitenskap Johannes Hygen Meyer ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : Fra årsak til ansvar. En analyse av erstatningsrettens årsakskrav i historisk, komparativt og teoretisk perspektiv