Andre

Tidligere

Image may contain: Illustration, Art.
Tid og sted: 23. sep. 2020 17:0018:15, Kulturhuset, Boksen

In what ways do digital brain research and the making of AI overlap? How does this influence society? What are legal, ethical and philosophical aspects of digital brains? 

Illustrasjonsbilder av forurensning og sårbar natur. Colourbox.
Tid og sted: 19. sep. 2019 18:0019:30, Wergeland, Litteraturhuset

Klimaendringene rammer på tvers av kontinenter og landegrenser. Forurensning spres i hav og med luftstrømmer. Hva skjer når arbeidet mot klimaendringer og forurensning møter landegrenser og statenes egeninteresser? Hvilken rolle kan jussen spille?

Programrådet for forskerutdanning (PFF)  inviterer til veilederseminar. Målgruppen er alle ved de juridiske fakultetene som er eller sannsynligvis blir  ph.d.-veileder.  Seminaret starter med en lett  lunsj fra kl 11.00.

Tid og sted: 27. mai 2019 09:0016:30, Helga Eng, room 231

Research careers are sought-after and increasingly competitive. It has never been more important for early career researchers to be strategic about career moves, to develop effective networks and master the right skills to get into their careers of choice.

The Faculty of Educational Sciences and The Faculty of Law are jointly offering this one- day course.

Tid og sted: 23. jan. 2019 15:0017:00, Gamle festsal, Urbygningen

This is a seminar on the International Court of Arbitration for Sport (CAS) featuring the experienced CAS judge Christoph Vedder as the keynote speaker.

Tid og sted: 19. sep. 2018 18:0019:15, Kulturhuset: LAB

I det offentlige ordskiftet blir muslimsk ungdom ofte assosiert med radikalisering. I debatten om islam får de høylytte stemmene gjerne mest plass. Under Forskningsdagene får den «tause majoriteten» av vanlige unge muslimer en stemme.

Tid og sted: 12. mars 2018 18:0020:00, Universitetets Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47.

Norges ambassadør til Tyskland, Petter Ølberg, og Tysklands ambassadør til Norge, Dr. Thomas Götz, samtaler om de norsk-tyske forbindelsene.

Tid og sted: 9. jan. 2018 15:0018:30, Gamle festsal, Domus Academica

Domfellelsen av norske utøvere i den senere tid har ført til sterke og splittede reaksjoner. Vi spør: Har idrettens regelverk et fornuftig innhold? Er idrettens rettspleie betryggende? Et bredt sammensatt panel av innledere belyser disse og flere spørsmål.

Presentasjonene fra seminaret

Tid og sted: 9. des. 2017 14:0016:30, Juridisk bibliotek

On the occasion of the Nobel Peace Price for 2017 being awarded to the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), we are showing the film "The Arrow of Time" with Mikhail Gorbatsjov among others. The film is a warning against a new nuclear arms race.

Tid og sted: 26. sep. 2017 20:0021:45, Kulturhuset, Boksen

Dersom vi tar FNs bærekraftsmål alvorlig, i lys av kunnskapen vi har om planetens tålegrenser, må vi tenke helt nytt. Dette setter nye rammer for politikk og økonomi.

Tid og sted: 25. sep. 2017 18:0019:45, Kulturhuset, LAB

Forskning om straffenivået og folks holdninger til straff i Norge avslører at folk undervurderer grovt straffene domstoler gir. Likevel foreslår folk lavere straffer og mindre bruk av fengsel for underslag og heroinsmugling.

Tid og sted: 1. sep. 2017 09:1512:00, Stallen i Professorboligen

Professor Patricia Kameri-Mbote (University of Nairobi) and professor David Garland (New York University) give lectures on the occasion of receiving honorary doctoral degrees at the University of Oslo.

Tid og sted: 1. sep. 2017 09:1512:00, Stallen i Professorboligen

Professor Patricia Kameri-Mbote (Universitetet i Nairobi) og professor David Garland (New York Universitet) utnevnes til æresdoktorer ved UiO, og vil i den anledning holde forelesninger.

Tid og sted: 16. jan. 2017 10:1512:00, Auditorium 6, Domus Academica (Urbygningen)

As U.S. cultural and political attitudes change, so do trends in U.S. law. Where is the U.S. Constitution in all of this? Guest lecture by Professor Steve Barnes, Penn State Law.

Tid og sted: 1. okt. 2016 17:0021:00, Litteraturhuset, Wergeland

A British documentary about how two sons of prominent Nazis relate to their fathers gruesome acts during the Second World War.

Bilde av øye som avspeiler et naziflagg.
Tid og sted: 1. okt. 2016 17:0021:00, Litteraturhuset, Wergeland

Denne britiske dokumentarfilmen handler om hvordan to sønner av fremstående nazister forholder seg til fedrenes grusomme handlinger under andre verdenskrig.

Bilde av vektskål
Tid og sted: 28. sep. 2016 15:0017:00, Litteraturhuset, Wergeland

Hva betyr det for oss at internasjonale investorer kan saksøke Norge med utgangspunkt i en investeringsavtale med et annet land?

Tid og sted: 27. sep. 2016 18:0019:30, Litteraturhuset, Nedjma

Styres Internett av de som eier serverne og infrastrukturen, eller av Google og Facebook? Hvilken rolle spiller det enkelte land og hvilken betydning har andre aktører?

Picture of demonstration for human rights
Tid og sted: 6. apr. 2016 18:0020:00, Litteraturhuset in Oslo, Amalie Skram

International and European refugee law is under pressure.

The current refugee crisis has resulted in a collapse of both European and global solidarity in regard to refugee protection.

Tid og sted: 16. feb. 2016 18:0020:00, Litteraturhuset, Amalie Skram

The refugee crisis has polarised the citizens of Europe. Inhumane policies are employed or threatened as people attempt to cross the borders of Europe. In these times, it becomes important to challenge double standards so that the univeral human rights to remain universal, argues Frances Webber from The Institue of Race Relations.

Tid og sted: 30. okt. 2014 15:00, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johansgt. 47

Albie Sachs var sjefsarkitekten bak Sør-Afrikas nye grunnlov etter apartheidregimets fall, og regnes som en sentral aktør i de ulike faser av Sør-Afrikas formende år – samtidig som han inntar en prinsipielt reflekterende posisjon i dag.

Tid og sted: 2. sep. 2014 10:1511:30, Auditorium 4, Domus Academica

Alan Rusbridger utnevnes til æresdoktor ved UiO, og holder forelesningen "The Snowden Leaks and Critical Journalism: Choices and Dilemmas".

 

Tid og sted: 2. sep. 2014 09:1510:00, Auditorium 4, Domus Academica

Lena Sisula-Tulokas utnevnes til æresdoktor ved UiO, og holder forelesningen "EU-inspirerad schablonkompensation - en ny ersättningsform?".

Tid og sted: 3. juni 2013 09:0012:00, Litteraturhuset, Oslo.

Velkommen til det siste seminaret i seminarrekken Lovlig uklart!

Denne gangen utvider vi programmet, og ser på forholdet mellom klarspråk og lovspråk fra domstolenes side, som demokratisk prosjekt og som politisk utfordring.

Tid og sted: 29. apr. 2013 14:0015:45, Helga Engs hus, auditorium 2, Blindern

Hvorfor må språket i lover være så vanskelig? Hva er det som gjør lover vanskelige å forstå, og følger lovspråket andre regler enn annen norsk?