Andre

Tidligere

Tid og sted: 19. sep. 2018 18:00 - 19:15, Kulturhuset: LAB

I det offentlige ordskiftet blir muslimsk ungdom ofte assosiert med radikalisering. I debatten om islam får de høylytte stemmene gjerne mest plass. Under Forskningsdagene får den «tause majoriteten» av vanlige unge muslimer en stemme.

Tid og sted: 12. mars 2018 18:00 - 20:00, Universitetets Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47.

Norges ambassadør til Tyskland, Petter Ølberg, og Tysklands ambassadør til Norge, Dr. Thomas Götz, samtaler om de norsk-tyske forbindelsene.

Tid og sted: 9. jan. 2018 15:00 - 18:30, Gamle festsal, Domus Academica

Domfellelsen av norske utøvere i den senere tid har ført til sterke og splittede reaksjoner. Vi spør: Har idrettens regelverk et fornuftig innhold? Er idrettens rettspleie betryggende? Et bredt sammensatt panel av innledere belyser disse og flere spørsmål.

Presentasjonene fra seminaret

Tid og sted: 26. sep. 2017 20:00 - 21:45, Kulturhuset, Boksen

Dersom vi tar FNs bærekraftsmål alvorlig, i lys av kunnskapen vi har om planetens tålegrenser, må vi tenke helt nytt. Dette setter nye rammer for politikk og økonomi.

Tid og sted: 25. sep. 2017 18:00 - 19:45, Kulturhuset, LAB

Forskning om straffenivået og folks holdninger til straff i Norge avslører at folk undervurderer grovt straffene domstoler gir. Likevel foreslår folk lavere straffer og mindre bruk av fengsel for underslag og heroinsmugling.

Tid og sted: 1. sep. 2017 09:15 - 12:00, Stallen i Professorboligen

Professor Patricia Kameri-Mbote (Universitetet i Nairobi) og professor David Garland (New York Universitet) utnevnes til æresdoktorer ved UiO, og vil i den anledning holde forelesninger.

Bilde av øye som avspeiler et naziflagg.
Tid og sted: 1. okt. 2016 17:00 - 21:00, Litteraturhuset, Wergeland

Denne britiske dokumentarfilmen handler om hvordan to sønner av fremstående nazister forholder seg til fedrenes grusomme handlinger under andre verdenskrig.

Bilde av vektskål
Tid og sted: 28. sep. 2016 15:00 - 17:00, Litteraturhuset, Wergeland

Hva betyr det for oss at internasjonale investorer kan saksøke Norge med utgangspunkt i en investeringsavtale med et annet land?

Tid og sted: 27. sep. 2016 18:00 - 19:30, Litteraturhuset, Nedjma

Styres Internett av de som eier serverne og infrastrukturen, eller av Google og Facebook? Hvilken rolle spiller det enkelte land og hvilken betydning har andre aktører?

Tid og sted: 30. okt. 2014 15:00, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johansgt. 47

Albie Sachs var sjefsarkitekten bak Sør-Afrikas nye grunnlov etter apartheidregimets fall, og regnes som en sentral aktør i de ulike faser av Sør-Afrikas formende år – samtidig som han inntar en prinsipielt reflekterende posisjon i dag.

Tid og sted: 2. sep. 2014 10:15 - 11:30, Auditorium 4, Domus Academica

Alan Rusbridger utnevnes til æresdoktor ved UiO, og holder forelesningen "The Snowden Leaks and Critical Journalism: Choices and Dilemmas".

 

Tid og sted: 2. sep. 2014 09:15 - 10:00, Auditorium 4, Domus Academica

Lena Sisula-Tulokas utnevnes til æresdoktor ved UiO, og holder forelesningen "EU-inspirerad schablonkompensation - en ny ersättningsform?".

Tid og sted: 3. juni 2013 09:00 - 12:00, Litteraturhuset, Oslo.

Velkommen til det siste seminaret i seminarrekken Lovlig uklart!

Denne gangen utvider vi programmet, og ser på forholdet mellom klarspråk og lovspråk fra domstolenes side, som demokratisk prosjekt og som politisk utfordring.

Tid og sted: 29. apr. 2013 14:00 - 15:45, Helga Engs hus, auditorium 2, Blindern

Hvorfor må språket i lover være så vanskelig? Hva er det som gjør lover vanskelige å forstå, og følger lovspråket andre regler enn annen norsk?

Tid og sted: 28. feb. 2013 14:00 - 15:45, Amalie Skram, Litteraturhuset i Oslo

I Norge må du hver eneste dag pent følge rettsregler fra EU/EØS. Men hvordan kan man oversette lovtekster og forskrifter til norsk? Hva gjør oversettelsen med de juridiske dilemmaene i teksten, og hvordan kan hensynet til leseren ivaretas?

Tid og sted: 22. jan. 2013 14:00 - 15:45, Kjelleren, Litteraturhuset i Oslo

Seminaret er avlyst, og settes opp igjen senere.

Tid og sted: 26. nov. 2012 14:00 - 15:30, Amalie Skram-salen, Litteraturhuset i Oslo

Alleårsregel, pensjonsbeholdning, basispensjonstillegg og nøytralt uttak. Alle begrepene er hentet fra den nye folketrygdloven. Hvorfor er den skrevet så vanskelig?

Tid og sted: 29. okt. 2012 14:00 - 15:30, Amalie Skram-salen, Litteraturhuset i Oslo

Hva skjer med språket i loven når det flytter seg til andre tekster?

Tid og sted: 1. sep. 2011 10:00 - 12:00, Gamle festsal, Karl Johans gate 47

Professorene Boel Flodgren og Lars Björne vil holde æresdoktorforelesning ved Det juridiske fakultet torsdag 1. september.