1814-forelesning: Å lage Sør-Afrikas nye grunnlov

Albie Sachs var sjefsarkitekten bak Sør-Afrikas nye grunnlov etter apartheidregimets fall, og regnes som en sentral aktør i de ulike faser av Sør-Afrikas formende år – samtidig som han inntar en prinsipielt reflekterende posisjon i dag.

Foto: Wikipedia

Forelesningen streames

Albie Sachs, tidligere forfatningsdommer i Sør-Afrika

Den sørafrikanske grunnloven av 1995 er en av verdens mest ambisiøse nyere grunnlover. Albie Sachs har stått sentralt i kampen for å gjøre Sør-Afrika til et demokrati så vel som i arbeidet med å forme grunnloven og å anvende den i praksis. Som ung forsvarsadvokat på 50-tallet ble han forfulgt av sikkerhetspolitiet og utsatt for arbeidsforbud og gjentatte fengslinger. I 1966 måtte han dra i eksil. I alle årene han oppholdt seg i England og Mosambik fortsatte han å arbeide for ANC. I Maputo ble han i 1988 offer for en bilbombe plassert av sørafrikansk etterretning og mistet en arm og synet på det ene øyet.

Sachs vendte hjem i 1990. Som medlem av ANCs nasjonale ledelse og konstitusjonskomité spilte han en avgjørende rolle i forhandlingene som førte til at Sør-Afrika ble et konstitusjonelt demokrati. I 1994 utnevnte president Nelson Mandela Sachs til dommer i den nyopprettede forfatningsdomstolen. Fram til 2009 fortsatte Sachs som en av de elleve dommerne i domstolen.  Dette var i en periode der såkalte "landmark rulings" ble utformet og viktige prinsipper i grunnloven ble satt på prøve.

Sachs avslutter 1814-forelesningene

Sachs' forelesning avslutter 1814-forelesningene. Siden våren 2012 har Quentin Skinner forelest i Bergen, Jan-Werner Müller i Oslo, Lynn Hunt i Trondheim og Bhikhu Parekh i Tromsø. Alle forelesningene i serien har knyttet an til det sentrale konstitusjonelle begrepet Frihet.

Det blir en mottakelse i Juridisk Fakultetsbibliotek i etterkant av forelesningen.

Forelesningen streames

Se forelesningenen i nytt nettleservindu

 

Arrangør

Det juridiske fakultet, Forskningsrådet og Fritt ord
Publisert 15. okt. 2014 12:44 - Sist endret 30. okt. 2014 10:56