Tenke helt nytt

Dersom vi tar FNs bærekraftsmål alvorlig, i lys av kunnskapen vi har om planetens tålegrenser, må vi tenke helt nytt. Dette setter nye rammer for politikk og økonomi.

Planetens tålegrenser – biosfæren – setter rammebetingelsene for menneskelig utvikling uansett hva slags politisk syn vi har, eller hva slags økonomiske teorier vi bygger på. Copyright: UiO

Opptak av forelesningen

Naturen har sin egen realisme, som ikke bryr seg om hva det er politisk konsensus om eller som er økonomisk enkelt å få til. Naturvitenskapen forteller oss at vi i dag truer minst fire av de hittil identifiserte ni tålegrensene som vi globalt må holde oss innenfor dersom jorden skal være et holdbart oppholdssted for menneskeheten. Planetens tålegrenser viser at vi må tenke i konsentriske sirkler, hvor biosfæren setter rammene for samfunnet, som igjen bør sette rammene for økonomien.

Planetens tålegrenser – biosfæren – setter rammebetingelsene for menneskelig utvikling uansett hva slags politisk syn vi har, eller hva slags økonomiske teorier vi bygger på. Dette er et grunnleggende verdispørsmål: ønsker vi å bevare et trygt eksistensgrunnlag for menneskeheten? I politiske og økonomiske debatter er dette imidlertid ofte ikke erkjent – i stedet snakker man om klima- og miljømål som om det var grenser man kan forhandle om.

Forholdet mellom samfunn og økonomi kan derimot diskuteres ut fra politisk og økonomisk syn, også som verdispørsmål. Våre internasjonale menneskerettighetsforpliktelser og andre fundamentale sosiale rettigheter begrenser imidlertid hvor stor grad av ulikhet vi kan akseptere. Det samme gjør FNs bærekraftsmål som Norge skal bidra til både nasjonalt og globalt.

Foredrag av professor Beate Sjåfjell, leder av H2020-prosjektet SMART.

Illustrasjon: Stockholm Resilience Centre

Publisert 6. juli 2017 10:59 - Sist endret 29. sep. 2017 12:28